“АллатРа” та її “наука”: ми з’ясували, що “академік” і “професор” Ігор Данилов не є академіком НАН і НАМН України

Останнім часом в Україні активно діє громадська спілка «Міжнародний громадський рух «АллатРа» (зареєстрована 2014 р.). Один з неформальних лідерів даної організації – Данилов Ігор Михайлович у публічному житті позиціонує себе як академік і професор. Організація залучає велику кількість громадян для участі у різного роду псевдонаукових дослідах, таких як «телепатичне передавання символів», що нібито доводить існування «інформаційного поля Землі» тощо, в яких для введення в оману суспільства основну роль відведено Данилову І.М. як «академіку» та «професору».

Кількість послідовників руху в Україні стрімко збільшується, що не може не викликати занепокоєння.

Центр економіко-правових досліджень, у межах наукового розроблення тематики стосовно правових засад протидії тоталітарним організаціям і деструктивним культам в Україні окремо досліджує діяльність МГР «АллатРа» в частині виявлення можливих ознак правопорушень і напрацювання правових механізмів і пропозицій для вжиття правоохоронними органами відповідних заходів реагування.

У зв’язку з наведеним нами було направлено запити на адресу Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України та Міністерства освіти і науки України з проханням відповідно до компетенції повідомити, чи обирався громадянин Данилов Ігор Михайлович академіком НАН України, НАМН України та чи було йому присвоєне вчене звання професора.

Як ідеться з офіційних відповідей, громадянин Данилов Ігор Михайлович не обирався академіком НАН або НАМН України.

Про це повідомляє НАН України:

І НАМН України:

Також за темою: “Професор” і “академік” Данилов

Permanent link to this article: https://el-research.center/2018/11/06/%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%97%d1%97-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d1%8f%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%89%d0%be-%d0%b0/