Тематика досліджень

Permanent link to this article: https://el-research.center/tematyka-doslidzhen/

Інформаційно-психологічна безпека особистості

УДК 340.12 (007.316.42)(477) Закон України «Про національну безпеку України» у ч. 4 ст. 3 визначає, що державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо. Однак при цьому законодавцем досі не напрацьовано дієвих правових механізмів для захисту від таких проявів, як маніпулювання суспільною …

Тоталітарні організації та деструктивні культи: правові засади протидії

УДК [343.3/.7:291.6](477) Чинний Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», який було ухвалено 1991 р., не містить положень, які стосуються деструктивних чинників у діяльності тих чи інших культів або організацій, ним не встановлено і жодних обмежень щодо форм і методів впливу на поведінку їх адептів (учасників, послідовників). Порівняно із законами інших країн, де забезпечення безпеки …

Альтернативні варіанти виробництва енергії та поводження з відходами

УДК 346:338.246.88 Значну частину земель в Україні зайнято під сміттєві полігони, більшість з яких натепер майже повністю вичерпали свою технологічну потужність. Щорічні обсяги збирання відходів становлять від 45 до 60 млн. куб. м, або 12 – 13 млн тон. Полігони (звалища) постійно поповнюються новими відходами: тільки протягом минулого 2015 р. було вивезено для подальшого зберігання …

Правове регулювання виконання рішень господарського суду

УДК 346.12 У системі господарсько-процесуального права України одне з провідних місць належить інституту виконання рішень господарського суду. Унікальність цього інституту обумовлено тим, що він перебуває на умовному одночасному перетині одразу декількох галузей права – адміністративного, банківського, цивільного та господарського, норми яких свого часу було ухвалено за різних науково-практичних концепцій. При цьому залишається нерозв’язаним завдання зі …

Тарифне регулювання у сфері альтернативної енергетики

УДК 346.544:620.91 Дослідження присвячено досягненню розширеного бачення специфіки використання альтернативних джерел електричної енергії та запровадження «зелених» тарифів. Показано негативні економічні наслідки та причини виникнення дисбалансу на енергоринку України. На підставі аналізу нормативно-правової бази у сфері електроенергетики та особливостей технологічного процесу виробництва енергії з альтернативних джерел обґрунтовано недоцільність збільшення частки таких виробників у загальній структурі енергоринку. …