Стимулювання підприємницької активності ВПО у сільській місцевості

Внутрішня міграція населення, що відбулася в Україні з початку окупації Криму та російської агресії на Донбасі, за оцінками фахівців ООН була названа найбільш масштабною за всю історію, після великого переселення 1943 року.

Ці події завдали нищівного удару по малому й середньому бізнесу: через агресивні дії незаконних військових формувань і окупацію сотні тисяч підприємців були змушені припинити здійснювану ними до війни господарську діяльність на території, що тимчасово не підконтрольна українській владі.

В Україні наявні зараз усі можливості для того, щоб розвивати кооперацію, створювати малі підприємницькі структури (зараз вже споруджено багато підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, що розміщено в селах. Житло стане тим додатковим стимулом, який варто і необхідно використовувати для стимулювання підприємницької активності внутрішньо переміщених осіб.

Серед найважливіших чинників адаптації переселенців, особливо активної їх частини, слід окремо виділити запровадження економіко-правових стимулів підприємницької діяльності.

Соціологічні опитування внутрішньо переміщених осіб свідчать про те, що вирішення проблеми забезпечення житлом і роботою визнається пріоритетним. Власне, ці дані не відкривають нічого принципово нового – пригадаємо теорію базових потреб за А. Маслоу і стане зрозуміло, що реалізовувати себе на кожному наступному рівні людина здатна лише тоді, коли на базовому рівні має безпечні та комфортні умови.

В Україні чимало переселенців висловили готовність оселитися в сільській місцевості у центральній частині України.

При цьому слід окремо зазначити про взаємне та щире прагнення допомогти переселенцям словом і ділом з боку місцевих мешканців на освоюваних територіях.

Дискусії навколо визначення конкретних шляхів розв’язання проблеми відродження села у нашій країні точаться протягом тривалого часу: це, зокрема забезпечення збереження та раціонального використання безгосподарного нерухомого майна у сільській місцевості, а саме покинутих земельних ділянок і хат. Покинуті об’єкти нерухомої власності можуть використовуватися фізичними особами-підприємцями, які прийняли рішення працювати та жити на землі, відроджувати село. Серед таких осіб багато вимушених переселенців з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

Останніми роками гостро постає проблема браку кваліфікованої  робочої сили на селі. Це обумовлено не стільки безпосередньо особливостями технологічного процесу виробництва сільськогосподарської продукції, скільки певними супутніми чинниками: здебільшого, відсутністю розвиненої сфери послуг і побутового обслуговування, закладів культури тощо.

Метою дослідження проблеми використання потенціалу переселенців, зокрема представників малого та середнього підприємництва у сільській місцевості є вироблення пропозицій щодо надання внутрішньо переміщеним особам права користуватися покинутими об’єктами нерухомості на безоплатній основі та щодо спрощення процедури вступу ними у право власності на таке майно.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити взаємопов’язані завдання:

1) поглиблення процесів регіоналізації управління економікою з наданням органам самоврядування більш широких можливостей і створення для них спрощених механізмів розпорядження безхазяйними об’єктами;

2) запровадження спрощених механізмів безпосереднього вступу як переселенцями, так і будь-якими іншими особами-громадянами України, що мають намір проживати у сільській місцевості чи здійснювати там господарську діяльність, у володіння безгосподарним майном.


Опубліковані результати:

 

  1. Правове забезпечення підприємницької активності внутрішньо переміщених осіб : брошура / за заг. ред. В.А. Устименка ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 152 с.
  2. Кременовська І.В. Правові підойми розв’язання житлових проблем внутрішньо переміщених осіб та активізації їх підприємницької діяльності / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Економіка України. – 2016. – № 10. – С. 87 – 94.
  3. Кременовська І.В. Регіональні особливості утримання системи загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності у сільській місцевості / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 08-09 квітня 2016 р.) – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 88 – 91.
  4. Кременовська І.В. Створення ринку покинутої сільської нерухомості: зарубіжний досвід для розв’язання житлових проблем українських підприємців-переселенців / І.В. Кременовська // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 11 – 12 грудня 2015 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 87 – 91.

 

Публікації у ЗМІ та Інтернет-виданнях:

 

Кременовська І. Житло для переселенців: як поселитися у покинутій сільській хаті / І.В. Кременовська // Голос України. – 2015. – № 135. – С. 8.

Кременовська І. Сільські школи: ситуація в регіонах.

Кременовська І. Не “відібрати і поділити”, а створити ринок.

Кременовська І. Набуття у власність покинутої сільської нерухомості (поради переселенцям).

Кременовська І. Тест на витривалість.

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://el-research.center/stymulyuvannya-pidpryyemnytskoyi-aktyvnosti-vpo-u-silskyy-mistsevosti/