Return to Тематика досліджень

Тарифне регулювання у сфері альтернативної енергетики

УДК 346.544:620.91

Дослідження присвячено досягненню розширеного бачення специфіки використання альтернативних джерел електричної енергії та запровадження «зелених» тарифів.

Показано негативні економічні наслідки та причини виникнення дисбалансу на енергоринку України. На підставі аналізу нормативно-правової бази у сфері електроенергетики та особливостей технологічного процесу виробництва енергії з альтернативних джерел обґрунтовано недоцільність збільшення частки таких виробників у загальній структурі енергоринку.

Tariff regulation in the field of alternative energy

The research is devoted to achieving specific vision expanded use of alternative sources of electric energy and the introduction of “green” tariffs.

Showing negative economic consequences and causes of the imbalance in the energy market of Ukraine. On the basis of the regulatory framework in the electricity sector and peculiarities of the process of energy production from alternative sources proved inappropriate increase in the share of manufacturers in the total energy market.


Опубліковані результати

Статті у наукових фахових виданнях:
Доповіді на наукових конференціях, круглих столах і семінарах:
  • Кременовская И.В. Тарифная «простота» хуже воровства / И.В. Кременовская, А.А. Святогор // Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 3 – 4 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2015. – С. 92 – 94.
  • Кременовська І.В. Вплив «зелених» тарифів на цінову політику в електроенергетиці / І.В. Кременовська // Актуальні проблеми господарського права та процесу : матеріали науково-практичного круглого столу (м. Київ, 30 жовтня 2015 р.).

Публікації у ЗМІ та Інтернет-виданнях:

Скільки коштує користування електроенергією у новобудовах?

«Зелені» тарифи: схема розкрадання бюджетних коштів

Альтернативна енергетика: спосіб крадіжки

«Зелені» тарифи та міфічні 11% виробництва: що буде з Енергоринком?

Енергія «з повітря» – гроші на вітер

Permanent link to this article: https://el-research.center/tematyka-doslidzhen/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%83-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%96-%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0/