Правові засади розвитку України в умовах гібридної війни

“…Україна майже четвертий рік живе в умовах гібридної війни і агресії з боку Росії, яка використовує найрізноманітніші засоби для дестабілізації ситуації як у нашій країні, так і в країнах Європи. Важливою частиною цієї війни є діяльність, яку проводять інформаційні війська Російської Федерації. Величезні пропагандистські бюджети викидаються для дестабілізації ситуації як всередині України, так і всередині Європи.”

(О.М. Лощихін, д.ю.н., професор, Заслужений економіст України, Академік академії наук вищої школи України, професор кафедри конституційного та міжнарожного права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського).

21 лютого 2018 р. в Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Правові засади розвитку України в умовах гібридної війни”. Заходи було організовано кафедрою конституційного та міжнародного права Навчально-наукового гуманітарного інституту.

Передусім, варто нагадати, що сам університет до початку російської експансії знаходився на території Автономної Республіки Крим, де  розвивав такі тематичні наукові напрями, як здоров’я людини, охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології, нові речовини і матеріали, перспективні інформаційні системи. Щорічно університет проводив більше 70 міжнародних конференцій, багато з яких стали традиційними. Щорічно вчені університету публікували більше 2500 наукових робіт, в тому числі близько 55 монографій, 1916 статей, з них більше 110 – в провідних зарубіжних журналах.

Науково-дослідний комплекс університету включав до анексії великі підрозділи і лабораторії при кафедрах. Серед них: науково-дослідний центр “Технології стійкого розвитку”; Біотехнологічний центр; Навчально-наукова лабораторія програмного забезпечення комп’ютерних систем; Регіональний інформаційно-аналітичний центр системи моніторингу навколишнього середовища Автономної Республіки Крим; “Юридична клініка”; Центр синхронного перекладу; Ботанічний сад; Зоологічний музей; Наукова бібліотека, фонд якої налічував 1 млн. 190 тис. Книг і документів тощо.

Крім цього, університет мав власну базу навчальної практики з біології і географії в гірничо-лісовій частині Криму. 

На жаль, всього ціого університет позбавили російські окупанти.

Але частина викладачів і науковців не скорилися обставинам, і вже з вересня 2016-го вони розпочали новий розділ історії славетного навчального закладу в Києві – рідному для університету місті, де він був задуманий і заснований Володимиром Вернадським.

Отже, тематика, якій було присвячено сьогоднішню конференцію, є особливо актуальною для України, тому робота учасників проводилася за такими напрямами:

  1. Основні суб’єкти суверенного розвитку України: світоглядні засади, теоретико-методологічний та конституційно-правовий потенціал.
  2. Гібридна війна: сутність і форми, особливості протікання в Україні.
  3. Політико-правові засади забезпечення національної безпеки України в умовах гібридної війни.
  4. Право як регулятор суспільних/соціальних відносин.
  5. Права і свободи людини та громадянина в умовах гібридної війни.
  6. Інформаційна складова гібридної війни.

Тому в залі вченої ради сьогодні зустрілися вчені і практики не тільки з Києва, а і з інших міст, а також представники професорсько-викладацького складу та студентська наукова молодь університету.

Директорка Центру економіко-правових досліджень – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Ірина Кременовська, яка взяла участь у конференції, згадала про давню співпрацю з вишем ще у ті довоєнні часи, коли не раз публікувала попередні дослідження у матеріалах і виданнях Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського – тепер ці збірки, що було врятовано і вивезено, дбайливо зберігаються як сторінки історії та незаперечний доказ того, що університет продовжує жити й розвиватися. Крім того, 2018 рік – це рік для навчального закладу ювілейний, адже виповнюється рівно століття від його заснування.

На пленарному засіданні виступили представники керівництва вишу та було заслухано низку доповідей, з яких абсолютно усі були цікавими.

Керівник наукового відділу корпорації “Ноосфера” (м. Дніпро), к.т.н. Г.Я. Шевченко розповів про розвиток онлайн-навчання та презентував унікальний проект – сайт sciencehunter.net.

Виступили працівники кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського: д.філос.н., д.ю.н., Заслужений діяч науки і техніки України М.П. Недюха презентував результати свого дослідження на тему “Право як регулятор суспільних відносин міжлюдської взаємодії: суспільних і соціальних”.

Про актуальні проблеми реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах гібридної війни розповів д.ю.н., професор, Заслужений економіст України, академік Академії наук вищої школи України О.М. Лощихін.

З доповіддю на тему “Рекодифікація КУпАП – основа систематизації публічних правовідносин” виступив д.ю.н. Пєтков С.В.

Непересічній і вельмі гострій проблемі – чорній трансплантології, що є супутнім явищем збройних конфліктів і зубожіння населення була присвячена доповідь доктора наук з державного управління, доцента, завідувачки кафедри О.В. Клименко.

Про проблеми реалізації конституційного права на сім’ю, материнство і батьківство в умовах гібридної війни розповіла кандидат наук з державного управління О.Р. Антонової.

Також виступили і взяли участь в обговореннях практично всі учасники заходів, у тому числі студенти.

Доповідь директорки ЦЕПД, к.ю.н., с.н.с. Ірини Кременовської була підготовлена за результатами дослідження одного з основних напрямів тематики НДР Центру і стосувалася питань протидії російським псевдорелігійним деструктивним культам і тоталітарним організаціям, які діяють на території України та становлять реальні загрози національним інтересам і національній безпеці.

Загалом зустріч науковців, які були об’єднані спільним лихом – російською окупацією та збройною агресією, і тепер, гартуючи сили, продовжують завзято працювати для подолання наслідків гібридної війни та нашої спільної перемоги, виявилася дуже теплою і плідною. Навіть тривалі дискусії в колі однодумців завжди відбуваються конструктивно, бо завершуються відкриттям нових ідей і налагодженням контакту.

Фото: Есфет Аблямітов

Permanent link to this article: https://el-research.center/2018/02/21/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%83%d0%bc%d0%be/