Щодо вдосконалення понятійно-категоріального апарату в законодавчому регулюванні протидії злочинності: позиція Інституту української мови НАН України

Під час розроблення та подальшого доопрацювання проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення кібербезпеки та реалізації заходів протидії тероризму” Центром економіко-правових досліджень було налагоджено комунікацію з іншими профільними науковими установами, зокрема з Інститутом української мови Національної академії наук України.

Ми звернулися до досвідчених фахівців цієї установи з проханням створити однослівний термін для називання осіб, які безпідставно (незаслужено) виправдовують, вихваляють, героїзують, популяризують, підтримують кого-, що-небудь.

Як повідомляє Інститут української мови НАН України (лист від 06.10.2017 р. за вих. № 307/483), жодне із запропонованих слів не може бути об’єднавчою назвою для зазначеної категорії осіб, бо ці слова мають свої значеннєві відтінки: виправдовувач – той, хто безпідставно виправдовує кого-, що-небудь; вихваляч – той, хто безпідставно вихваляє кого-, що-небудь; героїзатор – той, хто безпідставно героїзує кого-, що-небудь; популяризатор – той, хто безпідставно популяризує кого-, що-небудь; підтримувач – той, хто безпідставно підтримує кого-, що-небудь.

На думку фахівців Інституту української мови НАН України, цю об’єднавчу функцію може виконувати термін порушник закону. Залежно від суті протиправної дії, учиненої особою, цей термін потрібно конкретизувати: або виправдовувач, або вихваляч, або героїзатор, або популяризатор, або підтримувач.

Центр економіко-правових досліджень висловлює глибоку вдячність фахівцям Інституту українскої мови НАН України та особисто його директору – доктору філологічних наук, професору Павлу Юхимовичу Гриценку за слушні пропозиції та професійний підхід до участі у формуванні оновленого понятійно-категоріального апарату, яким має оперувати законодавство у сфері попередження злочинності.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2017/11/20/%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be/