Інформація НКРЕКП щодо закупівлі електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел

З метою вивчення ситуації, що склалася на ринку електричної енергії для одержання повної інформації стосовно стану і порядку закупівлі електричної енергії, Центр економіко-правових досліджень звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як було з’ясовано, з урахуванням положень ст. 15 Закону України “Про електроенергетику”, п. 3 Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.02.2014 р. № 170 (у редакції постанови НКРЕКП від 25.02.2016 р. № 229) (далі – Порядок) та п. 41 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 р. № 1357, будь-який побутовий споживач, для задоволення власних комунально-побутових потреб має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, загальна величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, визначеної в договорі про користування електричною енергією.

Слід зазначити, що до категорії населення, згідно з Порядком застосування тарифів на електроенергію, затвердженим постановою НРКЕ від 23.04.2012 р. № 498, належать фізичні особи (громадяни), які споживають електричну енергію для власних побутових потреб у житлових будинках, квартирах (у тому числі квартирах, які розташовані на цокольних поверхах багатоквартирних житлових будинків), гуртожиках; для потреб особистого селянського господарства, присадибних і садових ділянок, дач; для освітлення особистих гаражів і боксів.

У свою чергу, відповідно до п. 2 Правил, побутові потреби – споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов проживання та/або перебування фізичних осіб на об’єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну) територію, в тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об’єктів приватного домогосподарства, крім потреб підприємницької, господарської діяльності.

Так, об’єкт побутового споживача – житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування.

НКРЕКП також звертає увагу (лист від 09.06.2017 р. за вих. № 6267/20.1/7-17) на те, що виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру приватними господарствами здійснюється без відповідної ліцензії.

Відповідно до положень вищезазначених нормативно-правових актів така електрична енергія купується електропостачальниками, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, за “зеленим” тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання такими приватними домогосподарствами.

Купівля електропостачальником у побутового споживача електричної енергії, виробленої генеруючими установками, здійснюється на підставі укладеного між ними договору про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом.

У свою чергу, облік такої електроенергії та розрахунки за неї здійснюються відповідно до Порядку.

Виходячи з наведеного, встановлення та експлуатація приватними домогосподарствами електроустановок спрямована на задоволення побутових потреб у споживанні електричної енергії такими домогосподарствами і не має метою ведення підприємницької або господарської діяльності.

У розміщеному на офіційному сайті НКРЕКП Звіті про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2016 році міститься загальна інформація про кількість домогосподарств, у яких встановлені генеруючі установки та суб’єктів господарювання, які експлуатують об’єкти електроенергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2017/10/30/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bd%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bf-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%bb%d1%96-%d0%b5%d0%bb%d0%b5/