Державне регулювання атомної енергетики в Україні

18 квітня відбулася чергова лекція у межах проекту «Весняна школа НАЕК «Енергоатом», яку відвідала директорка Центру економіко-правових досліджень, к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська.

З питаннями державного регулювання атомної енергетики в Україні присутніх ознайомив начальник центрального інспекційного відділу Державної інспекції ядерного регулювання України – державний інспектор Юрій Єсипенко.

Історична перспектива.

В чому полягає призначення державного регулювання? Ідеологія регулювання – врівноваження двох суперечливих потягів.

Прогрес Безпека життя
Економічне зростання Навколишнє середовище
Нові відкриття Захист здоров’я
Перевага на ринку Бажання контролю ситуації
Здешевлення ресурсів Захист прав працівників
Економія та прибуток Запобігання економічних втрат через аварії

Склад державного регулювання:

 • законодавча та нормативна база;
 • дозвільні процедури;
 • нагляд (інспекційні перевірки та санкції).

Конституцією України у ст. 50 визначено, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

Більш детально це питання врегульовано на рівні Законів України, а саме:

 • «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;
 • «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;
 • «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»;
 • «Про поводження з радіоактивними відходами»;
 • «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

Разом це – 20 законодавчих актів та близько 200 підзаконних актів.

Державний комітет ядерного регулювання України, як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, було створено відповідно до Указу Президента України №1303 від 5 грудня 2000 р. Цим Указом на Держатомрегулювання були покладені функції визначення критеріїв, умов і вимог щодо безпеки під час використання ядерної енергії, видачі дозволів і ліцензій на провадження діяльності в цій сфері.

Держатомрегулювання здійснює регулювання безпеки близько 3000 ліцензіатів, серед яких:

 • 15 енергоблоків АЕС на чотирьох майданчиках;
 • 3 блоки ДСП ЧАЕС, що знімаються з експлуатації, а також об’єкт «Укриття» (НБК);
 • 2 сховища відпрацьованого ядерного палива;
 • дослідницький реактор та підкритична збірка (міста Київ, Харків);
 • сховища радіоактивних відходів;
 • підприємства уранового комплексу;
 • підприємства, що здійснюють використання і виробництво ДІВ.

Нормотворча діяльність – це близько 200 нормативно-правових актів, які визначають загальні та спеціальні вимог із забезпечення безпеки щодо усіх видів діяльності, що підлягають регулюванню згідно законодавства.

Дозвільна діяльність (ліцензування) регулюється Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та включає:

 • ліцензування окремих видів діяльності;
 • ліцензування діяльності експлуатуючої організації і видачу цієї організації дозволів на виконання робіт або операцій на етапах життєвого циклу;
 • ліцензування персоналу;
 • сертифікацію транспортних упаковок.

Рішення про надання ліцензії на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії приймається на засіданні Ліцензійної комісії Держатомрегулювання, а щодо надання ліцензії на окремому етапі життєвого циклу ядерних установок або сховища радіоактивних відходів – на Колегії Держатомрегулювання із залученням громадськості.

Наглядову (інспекційну) діяльність здійснюють відповідні центральні підрозділи, п’ять Інспекцій з ядерної безпеки на майданчиках АЕС, сім територіальних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки.

Державний нагляд здійснюється за такими основними напрямами:

 • дотримання законодавства, норм, правил і стандартів з використання ядерної енергії;
 • організація та ведення державного обліку, запобігання незаконному обігу, забезпечення зберігання ядерних матеріалів радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
 • дотримання законодавства, норм, правил і стандартів з фізичного захисту.

Наглядова діяльність здійснюється шляхом щоденного нагляду на АЕС, інспекційних перевірок та включає застосування примусових заходів до суб’єктів, які порушують ці вимоги.

Організацію науково-технічної підтримки державного регулювання у сфері використання ядерної енергії здійснює ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки».

Фото: ДП “НАЕК “Енергоатом”

Permanent link to this article: https://el-research.center/2017/04/24/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5/