Коефіцієнт навантаження на суддів (методики визначення)

Серед основних статутних завдань Центру економіко-правових досліджень чільне місце займає сприяння створенню сучасної нормативно-правової бази, її підтримка та інформаційно-аналітичне забезпечення. Під час роботи нашу увагу привернуло рішення Ради суддів України № 46 від 09.06.2016 «Про визначення коефіцієнтів навантаження на суддів». Зазначене рішення, судячи з його назви, є слушним та доцільним, а також гідним прикладом для наслідування в інших аналогічних сферах. Наприклад, цей підхід може бути використано для розроблення методики розрахунку коефіцієнтів навантаження на адвокатів, слідчих, визначення навантаження на осіб, які ознайомлюються з матеріалами кримінальних проваджень тощо.

Тому ми звернулися до Ради суддів України для отримання більш детальних відомостей про зміст документу, що регламентує визначення коефіцієнтів навантаження на суддів, а також про його дотримання, виконання і врахування.

На наше звернення Рада суддів України надала докладне роз’яснення щодо визначення коефіцієнтів навантаження на суддів і навіть описала історію розроблення методики їх розрахунку, що наведено нижче.

Коефіцієнт навантаження: сутність і значення

За визначенням, коефіцієнт навантаження є математичною оцінкою середнього обсягу часу, який витрачають судді з моменту надходження справи до суду до завершення її розгляду, по різних типах справ. Коефіцієнт навантаження надає більш точне та корисне вимірювання обсягу роботи судді, аніж простий розрахунок кількості справ, оскільки різні типи справ, у середньому, потребують різної кількості витрат часу судді. Час, який суддя витрачає на кожну справу будь-якого типу може сильно відрізнятися – від незначної кількості часу до багатьох годин, залежно від особливих характеристик кожної конкретної справи.

Радою суддів України разом з Державною судовою адміністрацією України за підтримки проекту USAID «Справедливе правосуддя» проводилося дослідження з визначення чисельності суддів, необхідної для обробки справ та збалансування навантаження на суддів. Частиною цього дослідження було проведення опитування суддів щодо витрат часу на розгляд типових справ за категоріями та розрахунку на їх основі коефіцієнтів навантаження на суддів.

За результатами проведених заходів експертами Проекту було представлено звіт «Основні методологічні підходи та результати дослідження щодо визначення коефіцієнтів навантаження на суддів та складності справ спеціалізованих судів та судів апеляційної інстанції».

Шостий апеляційний адміністративний суд

Шостий апеляційний адміністративний суд (м. Київ)

Рада суддів України рішенням від 09 червня 2016 року № 46 схвалила результати дослідження – звіт «Основні методологічні підходи та результати дослідження щодо визначення коефіцієнтів навантаження на суддів та складності справ спеціалізованих судів та судів апеляційної інстанції», затвердила Рекомендовані показники середніх витрат часу на розгляд справ і коефіцієнтів складності справ за категоріями, а також рекомендувала Державній судовій адміністрації (далі – ДСА України) в ухваленні управлінських рішень застосовувати Рекомендовані показники середніх витрат часу на розгляд справ і коефіцієнтів складності справ за категоріями.

Проведення нових досліджень щодо оцінювання середніх витрат часу на розгляд справ

У зв’язку з необхідністю визначення оптимальної кількості суддів у новоутворених судах, унаслідок проведення оптимізації (реорганізації/ліквідації судів), а також набранням чинності новим процесуальним законодавством, рішенням XV чергового з’їзду суддів України 07 березня 2018 року рекомендовано переглянути та затвердити методологічні підходи щодо визначення нормативів тривалості розгляду судових справ.

На виконання вищевказаних рішень протягом 2019 року ДСА України спільно з Радою суддів України за підтримки Програми реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) проводилося нове дослідження щодо оцінювання середніх витрат часу на розгляд справ та визначення коефіцієнтів їх складності.

Упродовж квітня – травня 2020 року робочою групою Вищої ради правосуддя для опрацювання питань щодо кількості суддів у судах із залученням представників ДСА України, Ради суддів України, Національної школи суддів України та експертів Програми USAID «Нове правосуддя» опрацьовувалися надані ДСА України матеріали щодо визначення індикативного показника нормативного суддівського навантаження та коефіцієнтів складності судових справ, а також середньостатистичної тривалості роботи судді протягом року.

Рішенням від 05 червня 2020 року № 31 Рада суддів України схвалила результати дослідження – Звіт за результатами оцінювання середніх витрат часу на розгляд справ для визначення коефіцієнтів навантаження на суддів із застереженням у частині уточнення показника середнього часу розгляду судових справ за їх категоріями та коефіцієнтів їх складності. Запропонувала Програмі реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» провести перерахунки показників середньої тривалості судових справ за їх категоріями та коефіцієнтів складності справ, надавши перевагу при таких перерахунках першій хвилі проведеного дослідження. Також запропонувала ДСА України, вищій раді правосуддя застосувати зазначений Звіт при визначенні потреб у фінансуванні, ухваленні управлінських рішень і затвердженні штатної чисельності суддів.

Діяльність робочої групи

Цим же рішенням Рада суддів України доручила ДСА України провести повторне дослідження оцінювання середніх витрат часу на розгляд справ для визначення коефіцієнтів навантаження на суддів у господарських судах, апеляційних господарських судах, окружних адміністративних судах.

Заразом, Рада суддів України доручила ДСА України до проведення повторного дослідження, але не пізніше ніж до кінця 2020 року, розглянути пропозиції судів щодо зміни методики обліку статистичних даних, передбаченої чинною звітністю, з метою врахування у повному обсязі розгляду скарг, заяв і клопотань, які можна обліковувати як окремі матеріали судових справ.

З метою зміни методики обліку статистичних даних, передбаченої чинною звітністю, доопрацювання Методики визначення граничної чисельності суддів у судах, затвердженої рішенням ДСА України від 14 вересня 2018 року № 471 (у тому числі з урахуванням Звіту за результатами оцінювання середніх витрат часу на розгляд справ для визначення коефіцієнтів навантаження на суддів) рішенням Ради суддів України № 31 від 05.06.2020 р. створено робочу групу, до складу якої ввійшли:

  • 6 членів Ради суддів України (по 2 від кожної юрисдикції):
  • 6 представників Державної судової адміністрації України, які спеціалізуються на розгляді зазначених питань;
  • 6 представників апарату Верховного Суду, які спеціалізуються на розгляді зазначених питань;
  • 2 представники Вищої ради правосуддя.

Головною метою створення робочої групи є: по-перше, розробити методику, яка дозволить чітко визначати навантаження на суддів і суди з розгляду справ усіх категорій і впорядкувати кадрово-штатні питання у судах, а по-друге, розглянути пропозиції щодо вдосконалення статистичної звітності, на базі якої і проводяться усі необхідні розрахунки та обчислення.

Інтерактивна карта судів України

Вища рада правосуддя рішенням від 24 листопада 2020 року «Про результати дослідження щодо визначення нормативів часу на розгляд судових справ різних категорій» затвердила подання ДСА України про нормативи кадрового, матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення судів і рекомендувала Державній судовій адміністрації України та Раді суддів України застосувати показники середньої тривалості розгляду судових справ при ухваленні рішень та здійсненні заходів з питань організаційного забезпечення діяльності судів.

Рішенням від 11 червня 2021 року № 17 Рада суддів України схвалила проект Методики визначення нормативів кадрового забезпечення місцевих та апеляційних судів щодо чисельності суддів.

У грудні 2023 року Рада суддів України оновила інтерактивну карту судів України з розрахунками нормативів навантаження на суддів і суди з урахуванням кількості справ, які розглядаються судами впродовж звітного року.

Дана карта розроблена з метою обліку статистичних даних та доопрацювання Методики визначення граничної чисельності суддів у судах на основі кількості справ, які надходять на розгляд до суду. Для розрахунків на карті й у таблицях використано дані статистичної звітності за 2022 рік.

Вперше такий розрахунок було використано зі статистичними даними за 2019 рік. Відтоді оновлення карти відбувається щорічно.

Крім нормативної чисельності у звітності відображена інформація щодо кількості судових справ, які надійшли до суду, інформація про штатну та фактичну чисельність суддів.

Переглянути інтерактивну карту можна на сайті Ради суддів України у розділі: Документи, Нормативи навантаження.

Коефіцієнт навантаження 1

Коефіцієнт навантаження 2

Коефіцієнт навантаження 3

Центр економіко-правових досліджень висловлює глибоку вдячність Раді суддів України за надану інформацію, яка, безумовно, буде корисною як для практикуючих юристів, так і для науковців, студентів, аспірантів юридичних факультетів.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2023/03/17/koefitsiyent-navantazhennya-na-suddiv-metodyky-vyznachennya/

1 pings

  1. […] Навантаження на пересічного суддю перевищує граничні коефіцієнти навантаження на суддів, затверджені рішенням Ради суддів України від 09.06.2016 р. […]

Коментарі були заблоковані