Чому утилізація батарейок та акумуляторів є важливою для нашого майбутнього?

Складно уявити життя сучасної людини, яка б не користувалася електронними пристроями і гаджетами, але ще складніше зрозуміти причини безвідповідального поводження деяких споживачів з використаними елементами живлення. Утилізація батарейок та акумуляторів – не примха і не данина моді. Усі вони належать до особливо небезпечних відходів, оскільки містять високотоксичні речовини, що є отруйними для людини та можуть негативно впливати на навколишнє середовище, якщо їх не переробляти належним чином.

Тому варто знати про те, які наслідки може спричинити викидання старих батарейок, і які сучасні методи утилізації можуть допомогти зберегти енергію та підтримати довкілля.

Як працюють батарейки та акумулятори

Існує безліч типів батарейок та акумуляторів, серед них найбільш поширеними є такі:

 1. Стандартні батарейки – це одноразові джерела живлення. Ці батарейки мають низький рівень енергетичної ємності та не є екологічно чистими, оскільки містять шкідливі речовини, такі як кадмій та ртуть.
 2. Акумулятори на основі свинцю – це дешеві та поширені акумулятори, які використовуються для запуску автомобілів, для живлення систем безпеки і для промислових цілей. Вони містять кислоту, яка може бути шкідливою для довкілля, якщо акумулятори не утилізують належним чином.
 3. Літій-іонні акумулятори – це перезарядні акумулятори, які використовуються у мобільних телефонах, планшетах, електронних цигарках та інших портативних пристроях. Вони мають високу енергетичну ємність і невеликий розмір, що робить їх зручними для перенесення. Однак, вони містять літій, який може бути дуже небезпечним, якщо акумулятор пошкоджений або неправильно утилізований.
 4. Нікель-кадмієві акумулятори – ці акумулятори використовуються у багатьох електричних інструментах, таких як електричні дрилі та пилки. Вони мають високу енергетичну ємність, але містять кадмій, який є отруйним для довкілля та здоров’я людей.
 5. Нікель-метал-гідридні акумулятори – ці акумулятори широко використовуються в електромобілях та гібридних автомобілях, а також у деяких портативних пристроях. Вони мають високу енергетичну ємність, забезпечують довгий час роботи, але містять нікель, який може бути шкідливим для довкілля, якщо акумулятор не утилізується належним чином.
 6. Літій-полімерні акумулятори – це дуже легкі та тонкі акумулятори, які широко використовуються у різноманітних портативних пристроях, таких як смартфони, планшети та ін. Вони мають високу енергетичну ємність і компактний розмір. Але так само, як і літій-іонні акумулятори, вони містять літій, який може бути небезпечним, якщо акумулятор пошкоджений або неправильно утилізований.

Хоча вищеназвані типи батарейок та акумуляторів мають свої переваги та недоліки, всі вони містять шкідливі для довкілля речовини, а тому потребують належної утилізації. Безперечно, з розвитком технологій створюються нові типи акумуляторів – більш безпечних та екологічних, однак наразі вони не дістали масового поширення.

Речовини, що містяться у батарейках та акумуляторах

Ось лише декілька прикладів небезпечних речовин, які містяться всередині звичайних батарейок та акумуляторів, якими ми користуємося:

 • цинк: цей метал міститься у вуглецевих цинк-батарейках, які часто використовуються в електронних годинниках та іграшках;
 • марганець: марганцеві батарейки, також відомі як «сухі клітинки», містять марганець у своєму катоді;
 • лужні метали: алкалінові батарейки типу АА або ААА містять лужні метали, такі як натрій і калій, у своєму катоді;
 • літій: літій-іонні акумулятори, які використовуються в сучасних смартфонах та інших портативних пристроях, містять літій у своєму катоді;
 • кобальт: літій-іонні акумулятори також містять кобальт у своєму катоді, а також у деяких випадках у своєму аноді;
 • нікель: нікель-кадмієві та нікель-метал-гідридні акумулятори містять нікель у своєму катоді.

Тільки на перший погляд здається, що ці речовини надійно заховані під герметичним корпусом батарейки. У вологому середовищі, такому, як ґрунт або побутові відходи, корпус піддається корозії, він починає доволі швидко розкладатися, а його вміст витікає назовні. Коли батарейки та акумулятори не утилізуються належним чином, усі ці небезпечні речовини потрапляють у навколишнє середовище, забруднюючи воду, ґрунти й повітря. Тому важливо збирати та утилізувати їх відповідно до вимог екологічних стандартів.

Чому старі батарейки та акумулятори не можна викидати разом з побутовими відходами

Викидання старих батарейок та акумуляторів може мати негативний вплив на довкілля. Речовини, які в них містяться – свинець, марганець, нікель, кадмій та літій, можуть бути шкідливими для здоров’я людей і тварин, а також для навколишнього середовища.

Якщо викидати такі речі разом з побутовими відходами, то наявні в них хімічні речовини можуть потрапити до ґрунту і водних джерел, що може призвести до їх забруднення. Крім того, якщо батарейки та акумулятори піддаються вогню, то вони можуть виділяти токсичні гази та речовини у повітря.

Утилізація батарейок та акумуляторів

Контейнер для збирання використаних елементів живлення, енергозберігаючих ламп і ртутних термометрів

Буде помилкою вважати, що одна викинута на смітник батарейка не спричинить шкоди: протягом року одне українське домогосподарство використовує таку кількість батарейок і акумуляторів, що у ваговому вираженні становить, щонайменше, 500 грамів.

Тому важливо збирати та утилізувати старі батарейки та акумулятори відповідно до вимог екологічних стандартів. У нашій країні вже багато років існують спеціальні пункти збору використаних батарейок та акумуляторів, де їх можна здати на переробку.

Сучасні методи утилізації батарейок та акумуляторів

Спеціальні контейнери для використаних батарейок та акумуляторів на українських вулицях та у приміщеннях багатьох закладів торгівлі встановлюються не для краси, а задля того, щоб збирати ці відходи окремо для подальшої переробки. Розглянемо докладніше основні сучасні методи їх утилізації.

 1. Гідрометалургія. Цей метод використовує хімічні розчинники для виділення корисних матеріалів, таких як нікель, кадмій та літій, зі старих батарейок та акумуляторів. Ці матеріали можуть бути повторно використані у нових виробах.
 2. Пірометалургія. Цей метод використовує високі температури для розкладання старих батарейок та акумуляторів. Після розкладання матеріали, такі як свинець, можуть бути зібрані та повторно використані.
 3. Механічна переробка. Цей метод використовує механічні процеси, такі як дроблення та магнітні сепаратори, для розділення матеріалів, які містяться в старих батарейках та акумуляторах. Після розділення ці матеріали можуть бути повторно використані.
 4. Герметична утилізація. Цей метод включає утилізацію старих батарейок та акумуляторів у спеціальних закритих камерах, що запобігає викиданню токсичних речовин у повітря. Процес використовує високі температури, щоб розкласти матеріали, які містяться в старих батарейках та акумуляторах.

Описані технології допомагають зберегти корисні матеріали та запобігти забрудненню довкілля. Крім того, повторне використання цих матеріалів допомагає зменшити потребу у нових матеріалах, мінімізувати відходи виробництва.

Збереження енергії

Утилізація батарейок та акумуляторів може допомогти зберегти енергію, оскільки це дозволяє повторно використовувати корисні матеріали, що містяться в них, а відтак зменшує потребу у виготовленні нових аналогічних виробів. Це допомагає знизити витрати енергії та матеріалів.

Повторне використання корисних матеріалів, таких як літій, нікель та кадмій, зі старих батарейок та акумуляторів може значно зменшити потребу у видобутку цих матеріалів з природи. Наприклад, літій використовується у виробництві літій-іонних акумуляторів, які використовуються в багатьох електронних пристроях, таких як мобільні телефони та ноутбуки. Тому повторне використання літію зі старих батарейок та акумуляторів може допомогти зберегти значну кількість цього матеріалу.

Крім того, процес виробництва нових батарейок та акумуляторів потребує нових витрат енергоресурсів та супроводжується викидом значної кількості вуглецю в атмосферу. Повторне використання корисних матеріалів може допомогти зменшити кількість відходів, а значить, і зменшити негативний вплив виробництва на довкілля.

Отже, утилізація батарейок та акумуляторів є важливим кроком у напрямі раціонального використання природних ресурсів. Ця робота допомагає зменшити витрати енергоносіїв і зберегти природні ресурси для майбутніх поколінь.

Які переваги має переробка батарейок та акумуляторів

По-перше, збереження природних ресурсів. Переробка батарейок та акумуляторів дозволяє повторно використовувати корисні матеріали, такі як літій, нікель та кадмій, зі старих батарейок та акумуляторів. Це зменшує потребу у видобутку цих матеріалів з природи та допомагає зберегти природні ресурси.

По-друге, зменшення відходів та негативного впливу на довкілля. Непридатні для подальшого використанні батарейки та акумулятори містять шкідливі речовини, які можуть потрапити у ґрунт та воду, що негативно впливає на довкілля та здоров’я людей. Переробка дозволяє вилучити ці шкідливі речовини та зменшити кількість відходів.

По-третє, економічна вигода. Переробка батарейок та акумуляторів може бути економічно вигіднішою, ніж виготовлення нових. Повторне використання корисних матеріалів допомагає зменшити витрати на виробництво та забезпечує стабільність цін на ринку.

По-четверте, сприяння розвитку нових технологій. Переробка батарейок та акумуляторів стимулює розвиток нових технологій та методів переробки. Це допомагає забезпечити сталість економічного зростання та підвищує конкурентоспроможність нашої країни.

Відповідальне використання батарейок та акумуляторів може допомогти зберегти енергію та довкілля. Наприклад, використання перезаряджуваних акумуляторів замість одноразових батарейок може допомогти зменшити відходи та енерговитрати на виробництво нових батарейок. Крім того, використання енергоефективних пристроїв та відключення не використовуваних пристроїв від мережі також може допомогти зменшити споживання електроенергії.

Також, правильна утилізація старих батарейок та акумуляторів може запобігти викиду шкідливих речовин в навколишнє середовище, що може знижувати якість повітря, води та ґрунту, а також впливати на здоров’я людей і тварин. Тому відповідальне використання та утилізація батарейок та акумуляторів є важливою складовою збереження енергії та довкілля для майбутніх поколінь.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2023/03/24/chomu-utylizatsiya-batareyok-ta-akumulyatoriv-ye-vazhlyvoyu-dlya-nashoho-maybutnyoho/