Вдосконалення умов для підтримки відновлюваної енергетики

Питання розвитку відновлюваної енергетики є одним із пріоритетів державної політики України в електроенергетичному комплексі та відповідає прагненням України стати рівноправним суб’єктом нової кліматично нейтральної політики ЄС. Враховуючи створені державою правові, організаційні та економічні стимули, а саме запровадження» моделі фіксованого на рівні Закону України «Про альтернативні джерела енергії» «зеленого» тарифу, впродовж останніх років в Україні спостерігалося зростання встановлених потужностей об’єктів відновлюваної енергетики.

Розвиток відновлюваної енергетики

За даними, які нами було одержано від Міністерства енергетики України, станом на кінець ІІ кварталу 2021 року загальний обсяг встановленої потужності об’єктів відновлювальної енергетики за «зеленим» тарифом становить близько 9,1 ГВт (без урахування об’єктів на тимчасово окупованих територіях). Слід зазначити, що частиною першою та другою статті 8 Закону України «Про режим іноземного інвестування» визначено, що якщо в подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції або законами України, які надають державні гарантії, будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в розділі II цього Закону або в законах України, які надають державні гарантії, то протягом 10 років з дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій, передбачені цим Законом або іншими законами України, які надають такі державні гарантії. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій, пов’язані із застосуванням «зеленого» тарифу, застосовуються на весь строк дії «зеленого» тарифу.

До прав і обов’язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовується законодавство України, чинне на момент її укладення. До прав і обов’язків сторін, визначених договором про купівлю-продаж 2 електричної енергії за «зеленим» тарифом, протягом строку його дії застосовується законодавство України, чинне на дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».

Зазначені гарантії не поширюються на зміни до законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, податкового законодавства, забезпечення громадського порядку, охорони навколишнього природного середовища.

Водночас, статтею 9-4 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» визначено, зокрема, що буде встановлений відповідно до частини третьої цієї статті, протягом усього строку дії «зеленого» тарифу буде застосовуватися законодавство України, чинне на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів або скасовує їх, послаблює регулювання господарської діяльності, спрощує процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, пом’якшує відповідальність або в інший спосіб покращує становище суб’єктів господарювання, що має застосовуватися з дня набрання чинності таким законодавством.

Держава гарантує, що на період з 1 липня 2020 року до 31 грудня 2029 року для суб’єктів господарювання, яким «зелений» тариф встановлений або буде встановлений відповідно до частини третьої цієї статті, «зелений» тариф не буде змінений або відмінений, а понижуючі коефіцієнти не будуть змінені або застосовані у будь-який інший спосіб, що може призвести до втрат та/або збитків, та/або неодержання правомірно очікуваних доходів такими суб’єктами господарювання.

Гарантії щодо стабільності норм законодавства не поширюються на зміни до законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони навколишнього природного середовища.

Враховуючи зазначене, питання запровадження податку у вигляді «утилізаційного збору» для виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії потребує додаткового опрацювання з урахуванням положень про державні гарантії щодо стабільності норм законодавства, визначених законами України «Про альтернативні джерела енергії» та «Про режим іноземного інвестування».

Permanent link to this article: https://el-research.center/2021/12/09/vdoskonalennya-umov-dlya-pidtrymky-vidnovlyuvanoyi-enerhetyky/