Центр економіко-правових досліджень відзначає другу річницю від дня заснування

Два роки тому, 19 січня 2017 р. було засновано Центр економіко-правових досліджень. Згадуючи той день і наші хвилювання, тепер навіть складно повірити, скільки всього було пройдено та реалізовано. Тоді за короткий час нам вдалося згуртувати навколо однодумців і сформувати потужну команду фахівців.

День, коли ми відзначаємо річницю, безумовно, приносить святковий настрій і радість, а ще він є днем підбиття певних підсумків і визначення планів на довгостроковий період.

Отже, давайте пригадаємо, як усе розпочиналося. Від самого початку роботу нашого колективу було зосереджено на дослідженні проблематики правового регулювання виробництва електричної і теплової енергії з альтернативних джерел і поводження з відходами. За цією першою темою науково-дослідних робіт було розроблено найбільше науково-практичних і методичних рекомендацій – понад 20, – для органів державної влади та неурядових організацій, і вони були нерозривно пов’язані із суміжною темою, що стосується питань тарифного регулювання у сфері альтернативної енергетики. Дотепер триває активна дослідницька робота у напрямі правового регулювання виконання рішень господарського суду.

І ці три теми залишаються провідними напрямами нашої роботи.

Також однією з перших тем, з якої 2017-го р. розпочинав роботу наш Центр, стала тема стимулювання підприємницької активності внутрішньо переміщених осіб у сільській місцевості.

У вересні 2017 р. Центром економіко-правових досліджень, на виконання завдань згідно зі Статутом і з метою популяризації наукових знань було засновано друкований засіб масової інформації – загальнодержавний бюлетень “ГОВОРИ!”.

Згодом, наприкінці 2017 р. – на початку 2018 р., виходячи з оцінки тих викликів, які постають перед суспільством і державою на сучасному етапі найбільш гостро, ми розпочали роботу за двома вкрай актуальними та, водночас, малодослідженими напрямами – це, передусім, тема інформаційно-психологічної безпеки особистості, що тісно пов’язана із проблематикою забезпечення національної безпеки України, а також тема правових засад протидії тоталітарним організаціям і деструктивним культам.

За всіма зазначеними напрямами організовано і експертну роботу – підготовку наукових експертних висновків з окремих питань правозастосовної практики на замовлення органів державної влади, судових і правоохоронних органів, а також адвокатів. В тому числі, ми готуємо експертні висновки для органів забезпечення державної безпеки та інших правоохоронних органів у частині виявлення ознак деструктивного культу в діяльності організацій, що мають організаційно-правову форму релігійних або громадських формувань.

На сьогодні Центром економіко-правових досліджень налагоджено ефективну комунікацію та взаємодію з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України, Службою безпеки України, Національною поліцією України, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування. За кожною темою отримані нами наукові результати направляються на адреси законодавця або відповідних суб’єктів владних повноважень згідно з їх компетенцією для впровадження у практику, та протягом двох років від заснування Центру було отримано понад 150 схвальних відгуків і офіційних відповідей про прийняття розроблених нами пропозицій і науково-практичних рекомендацій для врахування у роботі, зокрема для використання під час підготовки проектів законів та інших нормативно-правових актів.

За результатами виконання тематики НДР опубліковано понад 30 наукових праць у фахових виданнях України, у тому числі англійською мовою, а також взято участь у низці науково-практичних заходів – конференцій, семінарів і “круглих столів”, які проводилися в Україні та за її межами. Крім того, було опубліковано понад 250 науково-популярних робіт, авторами яких є фахівці нашої установи.

Тому, враховуючи оцінку результатів нашої роботи і особистий внесок кожного з фахівців, з нагоди другої річниці від заснування сьогодні було відзначено і кращих працівників Центру економіко правових досліджень.

Завідувач відділу проблем застосування цивільного і господарського права Андрій Овчаров досяг вагомих результатів у роботі та проявив себе як сумлінний, відповідальний і натхненний керівник, що користується авторитетом і повагою в колективі. Ним було підготовлено і видано два довідника – “Виконавче провадження: законодавство, роз’яснення, судова практика, зразки документів” (2017 р.) і “Повноваження суду, процесуальні права та обов’язки учасників процесу за Цивільним процесуальним кодексом України в таблицях” (2018 р.). Крім того, Андрій Овчаров бере активну участь у дослідженні проблематики інформаційної безпеки та правових засад протидії тоталітарним організаціям і деструктивним культам в Україні.

Перший заступник директора Центру економіко-правових досліджень Олексій Святогор провів ґрунтовну роботу з дослідження тематики тарифного регулювання у сфері альтернативної енергетики, а за результатами ним було підготовлено низку проектів нормативно-правових актів, а також методичних і науково-практичних рекомендацій для впровадження у діяльність державних органів, які реалізовують свою компетенцію в зазначеній сфері.

Отже, всього два роки минуло, і це зовсім невеликий вік для наукової установи, та ми розуміємо, що перебуваємо тільки на початку творчого шляху.

Попереду ми вже бачимо нові напрями, котрі вважаємо найбільш переспективними. А саме, крім суто наукових досліджень і експертної діяльності, передусім, варто активізувати роботу з популяризації досягнень сучасної науки. Це завдання є особливо відповідальнім з огляду на те, що останніми роками у суспільстві поширюється негативна тенденція плекання відверто антинауковиих вигадок і схвалення невігластва. Ми категорично засуджуємо діяльність так званих “альтернативних академій” і поширення “альтернативної науки”, адже наука існує лише одна – та, котра використовує відповідні загальноприйняті методи наукового пізнання, забезпечує збагачення і розвиток знань і ґрунтується на результатах експериментальних досліджень і доробках інших вчених.

Тому ми завжди відкриті для діалогу та співпраці з академічними науковими установами та закладами освіти, іншими державними структурами та із самостійними дослідниками, адже разом ми можемо виконувати спільні завдання і забезпечувати консолідацію наукових знань.

І в цей святковий день нашої другої річниці, з глибокою вдячністю до наших партнерів, наших колег і всіх, хто має до цього відношення, ми з радістю відкриваємо нову сторінку, прямуємо назустріч великій роботі та гартуємо сили для наступних звершень!

Permanent link to this article: https://el-research.center/2019/01/18/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8c-5/