Щодо попередження ризиків, пов’язаних з набранням чинності змінами до КПК України

У Вищій раді правосуддя розглянуто звернення Центру економіко-правових досліджень щодо попередження ризиків неспроможності окремих судів належним чином вирішувати питання про обрання (продовження) запобіжних заходів і заходів забезпечення кримінального провадження після набрання чинності змінами, внесеними до Кримінально-процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 152 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (далі – Закон) Державна судова адміністрація України забезпечує належні умови діяльності судів.

Частиною 6 ст. 19 Закону визначено, що кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів.

Крім того, у разі виявлення надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до нього для здійснення правосуддя можуть бути відряджені судді іншого суду того самого рівня і спеціалізації (ст. 55 Закону).

З огляду на вказану норму та на виконання ч. 5 зазначеної статті Закону Вища рада правосуддя рішенням від 24 січня 2017 р. № 54/0/15-17 затвердила Порядок відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення).

23 листопада 2017 р. Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо внесення Президентові України подання про відрядження судді до Шевченківського районного суду міста Києва для здійснення правосуддя строком на шість місяців.

Крім того, за інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 7 грудня 2017 р. мав відбутися розгляд питання щодо внесення подання про відрядження чотирьох суддів до Шевченківського районного суду міста Києва для здійснення правосуддя.

Вища рада правосуддя в разі надходження відповідних документів буде діяти згідно з ч. 2 ст. 19 Основного Закону України, а саме на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2018/04/23/%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85/