Проект Вільний розум

Взаємодія з правоохоронними органами та допомога особам, які постраждали внаслідок перебування у тоталітарних організаціях або деструктивних культах (сектах).

Центр економіко-правових досліджень, відповідно до основних напрямів і цілей діяльності, що визначено у відповідних положеннях його Статуту (п. 1.1 Розділу 1), від самого початку створення наукової установи здійснює дослідження за тематикою НДР «Тоталітарні організації та деструктивні культи: правові засади протидії».

У межах даного дослідження було з’ясовано, що до цього часу в нашій країні, на жаль, не робилося успішних спроб протидії деструктивним культам (сектам) і не було створено державних установ, на які було б покладено виконання таких специфічних і складних задач, у тому числі надання допомоги колишнім членам подібних утворень.

Масові заходи в Духовному центрі “Відродження” (м. Київ, Палац спорту)

Тому починаючи від 2018 р. Центром економіко-правових досліджень за підтримки інформаційного порталу «Антисекта» започатковано реалізацію першого в Україні проекту «Вільний розум», що спрямований на всебічну підтримку та надання допомоги особам, які потрапили під вплив тоталітарних організації або деструктивних культів (сект), а також сприяння родинам таких осіб у їхньому прагненні повернути їх до нормального життя.

Реалізація проекту «Вільний розум» здійснюється за такими основними напрямами, як експертна робота (надання експертних висновків на звернення правоохоронних органів), розроблення відповідних методичних і науково-практичних рекомендацій, консультування щодо усунення негативних наслідків впливу тоталітарних організацій та деструктивних культів на волю та свідомість людини та виходу з них, правова допомога з питань відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди, робота з молоддю і профілактика суїцидів, психологічне супроводження.

  1. Експертна робота. Центр економіко-правових досліджень співпрацює з правоохоронними та судовими органами, зокрема в частині надання експертних висновків з питань наявності в діяльності тих чи інших організацій, які позиціонують себе як релігійні або громадські, загроз національним інтересам і національній безпеці України, а також ознак деструктивного інформаційно-психологічного впливу на волю та свідомість людей, у тому числі на масову аудиторію, застосування методів і психотехнік, які здатні завдати шкоди здоров’ю населення, порушення закону під час здійснення культових практик, шахрайства і незаконного збагачення очільників таких організацій тощо.
  2. Консультування щодо усунення негативних наслідків впливу деструктивних культів і тоталітарних організацій та виходу з них. Консультації проводяться на засадах повної конфіденційності. Враховуючи те, що питання, порушені у зверненні, можуть стосуватися членів родини особи, що потрапила під вплив деструктивного культу або тоталітарної організації, а так само – її близьких і тих, кому наразі не потрібно знати про сам факт звернення, то кожен самостійно обирає час та інші умови консультації відповідно до своїх потреб. Також Ви можете запропонувати ту форму спілкування з нашими фахівцями, що є найбільш зручною для Вас: під час особистої зустрічі або заочно: за допомогою електронної пошти, засобів телефонного зв’язку, Скайпу, соцмереж тощо.

Ми гарантуємо нерозголошення даних особистого життя і фактів, які можуть стати відомі під час спілкування, та не використовуємо при цьому жодних засобів фіксації. Водночас, ми не заперечуємо, якщо в разі потреби такі засоби може використовувати сама постраждала особа, її захисник або представники правоохоронних органів.

Усі приклади з практики або історії з життя, розказані нашими клієнтами, можуть бути оприлюднені (поширені) виключно з їхньої попередньої згоди, при цьому, на їхнє прохання, імена та інші персональні дані осіб можуть бути змінені.

Для того, щоб записатися на консультацію, необхідно заповнити форму у вигляді анкети.

Анкета складається з двох частин: Загальні відомості (І) стосуються опису ситуації, а Спеціальна частина (ІІ) передбачає детальну підготовку до розроблення тактичного плану взаємодії з особою, котрій необхідно допомогти вийти із секти.

Будь ласка, уважно прочитайте запитання – не поспішайте, ліпше продумайте кожну відповідь – особливо це стосується Спеціальної частини (ІІ). Заповнюючи розділ з описом справжньої (до перебування в організації) особистості людини, Ви вже робите суттєвий крок до того, щоб їй (йому) допомогти. Від того, наскільки чітко Ви сформулюєте відповіді та опишете ситуацію, буде залежати повнота й успішність подальшого розроблення та реалізації нашої стратегії щодо звільнення.

Вихід з-під впливу деструктивного культу (секти) – складний і тривалий процес. Тут не існує швидкодіючих і універсальних стратегій і засобів, адже всі ситуації та люди дуже різні. Кожен випадок потребує розроблення індивідуального плану та його сумлінного виконання, від якого залежатиме кінцевий результат. Це потребує від Вас великого терпіння, послідовності та непохитної впевненості. За результатами консультації ми можемо запропонувати Вам розробити відповідний стратегічний план з виведення особи з-під впливу культу і подальшої адаптації для нормального життя. Далі, разом ми приступимо до його покрокової реалізації.

  1. Правова допомога. Крім, власне, консультування щодо виходу, у разі, коли внаслідок дій тоталітарної організації чи деструктивного культу особі заподіяно матеріальної чи моральної шкоди, або коли щодо неї застосовувалися інші протиправні насильницькі дії, а так само – у випадках наявності інших ознак порушення закону в діяльності організації (культу) є підстави для звернення до відповідних правоохоронних органів і суду, ми надаємо послуги кваліфікованих юристів. У тому числі, Ви можете розраховувати на допомогу досвідченого адвоката. Вартість даної послуги також є договірною та може потребувати від Вас також оплати необхідного судового збору та компенсації інших організаційних витрат.
  1. Робота з підлітками та молоддю, профілактика суїцидів. Сумною реальністю нашого сьогодення є те, що під вплив деструктивних або тоталітарних організацій нерідко потрапляє молоде покоління – підлітки, юнаки та дівчата з несформованою психікою, що найлегше піддаються чужому впливу та навіюванням. Наслідками такого впливу в подальшому стають занурення у тривалу депресію, небажання жити, суїцидальні настрої чи навіть спроби самогубства.
  1. Фахове психологічне супроводження. В деяких випадках після виходу особи з-під впливу тоталітарної організації чи деструктивного культу виникає також потреба у наданні їй кваліфікованої допомоги психолога або навіть втручання психіатра. Це трапляється, зокрема, у разі використання деяких видів «духовних» або окультних практик, тривалого позбавлення сну чи їжі, загального виснаження організму, а так само внаслідок залякування, переслідування та цькування колишнього учасника групи (культу) з боку його очільників і членів. Наслідком такого перевантаження стає виникнення в людини посттравматичного стресового розладу, неврозів, страхів і фобій. Найбільш складним для подолання є постсугестивний генез – специфічний стан психіки, що є характерним саме для постраждалих від сект, оскільки він виникає внаслідок застосування таких методів, як гіпноз, введення у стан зміненої свідомості, навіювання, кодування та деякі види медитацій. Оскільки надання такого виду допомоги виходить за межі напрямів діяльності нашого Центру, ми організовуємо направлення даної особи до відповідного профільного закладу, з яким співпрацюємо за відповідною домовленістю. Ми гарантуємо, що це буде перевірений і такий, що заслуговує на довіру, лікувальний заклад, а фахівець, що з Вами працюватиме, є професіоналом і має всі необхідні ліцензійні документи.

Permanent link to this article: https://el-research.center/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%83%d0%bc/