Return to Тематика досліджень

Тоталітарні організації та деструктивні культи: правові засади протидії

УДК [343.3/.7:291.6](477)

Чинний Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», який було ухвалено 1991 р., не містить положень, які стосуються деструктивних чинників у діяльності тих чи інших культів або організацій, ним не встановлено і жодних обмежень щодо форм і методів впливу на поведінку їх адептів (учасників, послідовників). Порівняно із законами інших країн, де забезпечення безпеки людини та суспільства ставиться на перше місце, а будь-які спроби провадити під виглядом релігійних віровчень екстремістську діяльність припиняються жорстко і без вагань (США, Канада, ФРН, Велика Британія, Японія, Ісландія, Латвія та ін.), згаданий український закон можна вважати свого роду взірцем лояльності, адже в ньому немає жодних обмежень щодо експериментів над людьми.

Востаннє більш-менш відчутні спроби вдосконалити і доповнити законодавство у цій сфері робилися шість років тому. У пропонованих законопроектах містилися доповнення щодо заборони деструктивних культів і тоталітарних сект, а також визначення низки понять і правових механізмів захисту громадян і членів їхніх сімей, що постраждали внаслідок діяльності таких організацій. Зокрема, під «тоталітарною релігійною сектою» пропоновано було розуміти релігійну організацію, діяльність якої спрямована на порушення прав і свобод громадян шляхом використання заходів небезпечного психологічного впливу, а під «небезпечним психологічним впливом» – психологічний вплив та інші маніпуляції з емоційно-вольовою сферою людини, з використанням емоційних та психологічних перенавантажень, стресів, індивідуальної схильності до навіюваності, безвілля, недостатнього розумового розвитку і незрілості емоційно-вольової сфери особи, що веде до втрати нею соціальних орієнтирів або цінностей, зниження власної самооцінки, тимчасового розладу психічної діяльності.

Це було однією зі спроб закріпити на законодавчому рівні положення заборону в Україні створення та діяльності тоталітарних релігійних сект, а також про відшкодування завданої ними шкоди: «…Шкода, завдана потерпілому від небезпечного психологічного впливу членів тоталітарної релігійної секти підлягає відшкодуванню у порядку встановленому Цивільним кодексом України». Однак законопроект, на жаль, досі не було прийнято, а у наукових дослідженнях цій проблемі приділяється вкрай мало уваги.

Однак застосування терміну секта в даному випадку вбачається не зовсім коректним і таким, що повною мірою відображає сутність досліджуваного явища. Враховуючи те, що подібні утворення використовують для прикриття своєї дійсної діяльності як релігійні організації, так і громадські об’єднання або навіть комерційні структури, фахівці Центру економіко-правових досліджень виходять з того, що в даному випадку більш доцільно оперувати термінами тоталітарна організація або деструктивний культ.

Метою дослідження є створення цілісного науково-теоретичного підґрунтя для розуміння феномену виникнення, ґенези та поширення тоталітарних організацій і деструктивних культів в Україні, активності їх осередків і впливу на суспільно-політичні процеси, що відбуваються в Україні та за її межами.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати історію виникнення, причини поширення та активізації тоталітарних організацій і деструктивних культів на території України, визначити їх якісний склад.
  2. Охарактеризувати види та форми діяльності найбільш поширених в Україні організацій, що мають ознаки тоталітарних або справляють деструктивний вплив, завдаючи шкоду фізичному чи психічному здоров’ю громадян або спричиняючи їм майнові збитки. З’ясувати їх походження, місцезнаходження центрів управління, зв’язки, форми і методи вербування людей, напрями діяльності, цілі та способи маскування. Окремо охарактеризувати застосовувані ними форми інформаційно-психологічного та маніпулятивного впливу на волю, свідомість і поведінку людей.
  3. Провести порівняльно-правовий аналіз законодавства зарубіжних країн і відповідних положень міжнародних нормативно-правових актів, які спрямовані на протидію впливу тоталітарних організацій (культів, “сект”) та визначення критеріїв їх відмежування від легітимних форм суміжної діяльності релігійних або громадських організацій.
  4. Виявити реальні та потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України від діяльності тоталітарних організацій або деструктивних культів.
  5. Сформулювати і репрезентувати у вільному для широкого загалу доступі науково-популярні матеріали, в яких висвітлюються результати досліджень і викладено рекомендації та поради щодо захисту себе і близьких від можливого вербування до деструктивних культів, допомоги особам, які вже потрапили під вплив тоталітарної організації, сприяння адаптації людей, які її залишили, правові роз’яснення щодо відшкодування завданої громадянам моральної та/або матеріальної шкоди.
  6. Сформулювати й викласти у формі проектів нормативно-правових актів пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства України в частині протидії (обмеження або заборони діяльності, притягнення до юридичної відповідальності, застосування інших заходів державного примусу) загрозам національній безпеці України на всіх її рівнях (безпека людини – безпека особи – безпека держави) впливу тоталітарних організацій і деструктивних культів на стан забезпечення національної безпеки та суверенітету України.

 


Консультування щодо виходу

Від 2018 р. Центром економіко-правових досліджень започатковано реалізацію першого в Україні проекту «Вільний розум», що спрямований на всебічну підтримку та надання допомоги людям, які потрапили під вплив тоталітарних організації або деструктивних культів (сект), а також сприяння родичам і близьким таких людей у їхньому прагненні повернути їх до нормального життя.

Реалізація проекту «Вільний розум» здійснюється за такими основними напрямами, як експертна робота, консультування щодо виходу, правова допомога, робота з молоддю і профілактика суїцидів, психологічне супроводження.

Для того, щоб записатися на консультацію, необхідно заповнити форму у вигляді анкети.

Анкета складається з двох частин: Загальні відомості (І) стосуються опису ситуації, а Спеціальна частина (ІІ) передбачає детальну підготовку до розроблення тактичного плану взаємодії з особою, котру необхідно витягти із секти.

Будь ласка, уважно прочитайте запитання – не поспішайте, ліпше продумайте кожну відповідь – особливо це стосується Спеціальної частини (ІІ). Заповнюючи розділ з описом справжньої (до перебування в організації) особистості людини, Ви вже робите суттєвий крок до того, щоб їй (йому) допомогти. Від того, наскільки чітко Ви сформулюєте відповіді та опишете ситуацію, буде залежати повнота й успішність подальшого розроблення та реалізації нашої стратегії щодо звільнення.

 


Публікації за темою:

Ірина Кременовська ШЄП: єдине лихо під різними ширмами

Ірина Кременовська Масовий гіпноз у сектах (на прикладі ДЦ “Відродження”)

Микита Софійський Література відомої секти “Богородичний центр” внесена до переліку видань, не рекомендованих для ввезення до України

Ірина Кременовська Експеримент “Піраміда” від “АллатРа” покаже кількість зомбованих на душу населення 

Ірина Кременовська Перший зомбувальний: телеканал “Відродження”

Ірина Кременовська Фестиваль мракобісся Тавале

Ірина Кременовська Вшанування Бога фінансами: у що вірять послідовники Мунтяна

Ірина Кременовська Деструктивні псевдорелігійні культи – інструмент гібридної агресії РФ проти України

Ірина Кременовська Зоосекта

Ірина Кременовська Церква здорової людини

Ірина Кременовська Мормони

Ірина Кременовська, Олександр Ретівов Мунтянщина. Договір з Богом

Микита Софійський, Ірина Кременовська Кремлівський проект “АллатРа”

Микита Софійський, Ірина Кременовська Як саєнтологи проникають до системи освіти (відео)

Ірина Кременовська 909: Джонстаунська трагедія

Микита Софійський Культ “Божої Матері” в Україні 

Ірина Кременовська Лео Райан. Правда ціною життя

Ірина Кременовська “Обитель-Ханака”, ШЄП. Як убезпечити свою родину від сектантського рабства

Ірина Кременовська Квиток у рабство

Ірина Кременовська Муніти, або “Церква Об’єднання”

Ірина Кременовська Динамічна медитація Ошо

Ірина Кременовська Методи сектантського вербування

Оксана Башлакова-Скидан Складний шлях із секти на волю

Ірина Кременовська Божевільні тренінги

Ірина Кременовська Свідки Єгови: історія виникнення та ідеологія

Ірина Кременовська Форми сектантського вербування (відео)

Ірина Кременовська Секта «Звенящие кедры России» (відео)

Олександр Ретивов Именем Украины: Мунтян снова избавляет от проклятий

Ірина Кременовська “Анастасійці” – російська секта в Україні

Ірина Кременовська Грілки за ціною авто

Ірина Кременовська  “Не ходіть до лікарів – від хвороби рятують тільки молитви”

Ірина Кременовська У стінах Мінюсту прихистили шахраїів

Ірина Кременовська Методи промивки мозків від Аделаджи (відео)

Ірина Кременовська Тоталітарна організація Раджніша (Ошо)

Ірина Кременовська Спілкування з винахідниками-“цілителями” (посібник)

Ірина Кременовська “Команди людства” і “народний мер” Слов’янська

Ірина Кременовська Шахрайські схеми і оброблення свідомості в екопоселеннях

Ірина Кременовська Екопоселення. Секти псевдоекологічної спрямованості

Permanent link to this article: https://el-research.center/tematyka-doslidzhen/%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%96-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82/