Return to Тематика досліджень

Правове регулювання виконання рішень господарського суду

УДК 346.12

У системі господарсько-процесуального права України одне з провідних місць належить інституту виконання рішень господарського суду. Унікальність цього інституту обумовлено тим, що він перебуває на умовному одночасному перетині одразу декількох галузей права – адміністративного, банківського, цивільного та господарського, норми яких свого часу було ухвалено за різних науково-практичних концепцій.

При цьому залишається нерозв’язаним завдання зі створення надійної законодавчої бази з тим, щоби на рівні нормативно-правових актів чітко визначити межі застосування норм господарсько-процесуального права у частині конкретизації процедури виконання рішень господарського суду.

Правове регулювання виконання рішень господарського суду має відповідну науково-теоретичну основу, та для її якнайповнішого визначення потребують ґрунтовного розроблення питання стосовно сутності та змісту цього правового інституту і його генезису, а також форм і порядку виконання рішень господарського суду. На сьогодні у світі, – передусім, у країнах з розвиненою економікою, напрацьовано величезний досвід у сфері правового регулювання процедури виконання рішень у господарських спорах, а тому його вивчення і врахування є необхідним для реалізації подальших реформ у судовій системі України.

Своєю чергою, досягнення правильної інтерпретації зарубіжної практики дозволить визначити перспективи вдосконалення законодавства України у сфері виконання рішень господарських судів і запропонувати авторську методику організації роботи в цьому напрямі.

Legal regulation of Commercial court`s judgment executions

The research substantiates the current position (state) of an institute of Commercial court`s judgment executions in the legal rules of the Commercial procedure, universal and interdisciplinary character of the judgment execution`s institute.

An issue of Commercial court`s judgment executions arose due to actions of aggregate factors, which are connected, at first, with the imperfect legislation, the lack of a unified methodological approach, the existence of norms related branches of law that regulate the procedure of judgment executions.

Analyzes whole legislator`s way from creation and beginning system rules which regulate the procedure of judgment executions, and makes background in times, when system of arbitration courts and arbitration proceedings have been created in independent Ukraine.

Moments wherein the system of State executive service of Ukraine was created were also included in research.

Analyzes legislator`s actions which designed to regulate the restoration procedure of businesses rights through the system of judicial protection and enforcement of judgments.

The research also takes into account the current legislative concepts and doctrines which are dominant among legislators during the reformation of the Commercial courts` system (primarily through “denationalization” and special “privatization” of executive service, and through transfer of executive actions to individuals).


Опубліковані результати:

Підручники, навчальні посібники, довідники, інші книжкові видання:
 1. Святогор О.А. Припинення суб’єктів господарювання / Кальчук Лілія Миколаївна, Святогор Олексій Анатолійович // Підприємницьке право – тема 5 (підручник). – К.: Істина, 2005. – С. – 224 – 281.
 2. Святогор О.А. Проблемні питання виконання виконавчих написів нотаріусів / О.А. Святогор // Довідник нотаріуса: науково-довідкове видання – 2005. – № 5. – С. 85 – 89.
 3. Святогор О.А. Окремі питання стягнення за виконавчими написами / Олексій Святогор // Довідник нотаріуса: науково-довідкове видання – 2003. – № 1. – С. 46 – 76.
Статті у наукових фахових виданнях:
 1. Святогор О.А. Застосування мирової угоди в господарському процесі та виконавчому провадженні: окремі аспекти / О. Святогор // Право України – 2003. – № 1. – С. 78 – 83.
 2. Святогор О.А. Правове регулювання виконання рішень господарського суду: постановка проблеми / О.А. Святогор // Економіка та право. Серія «Право». – 2015. – № 2. – С. 45 – 52.
 3. Святогор О.А. Ліквідація господарських судів – реформа чи шкода? / О.А. Святогор, І.В. Кременовська // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – Ч. 2. – С. 67 – 75.
 4. Святогор А.А. Взыскание исполнительного сбора в практике исполнения решений хозяйственных судов Украины / А.А. Святогор // Legea și viața (Республика Молдова). – 2015. – № 10/3. – С. 52 – 56.
 5. Святогор О.А. Зарубіжний досвід організації виконання рішень у господарських справах / О.А. Святогор // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3. – С. 71 – 76.
Доповіді на наукових конференціях, круглих столах і семінарах:
 • Кременовська І.В. Проблема стягування виконавчого збору за рішенням господарських судів та шляхи її усунення / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17 жовтня 2014 р.) / за ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 96 – 98.
 • Святогор О.А. Залучення науковців до законотворчого процесу – ключова умова досягнення прогресивиних змін / О.А. Святогор // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2015. – Вип. 11. – С. 67 – 71.
 • Кременовська І.В. Стан діяльності господарських судів на сучасному етапі реформування судової системи України / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Реформування законодавства України  та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 24 – 25 квітня 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С. 89 – 92.
 • Кременовська І.В. «Десятина» державного сервісу: макроекономічний вимір / І.В. Кременовська // Вопросы развития и совершенствования науки: материалы VIII (LX) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Киев, 28 августа 2015 г.). – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2015. –С. 38 – 41.
 • Кременовська І.В. Державна власність і матеріально-ресурсне підґрунтя національної безпеки України / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Господарсько-правове забезпечення управління об’єктами державної власності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 22-26 лютого 2016 р.) / наук. ред. А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко; Донецький національний університет. – Маріуполь: ПрАТ «Газета «Приазовський робочий», 2016. – С. 98 – 102.
 • Святогор О.А. Додаткові правові засоби виконання рішень господарського суду / О.А. Святогор, І.В. Кременовська // Перспективні наукові дослідження : матеріали VIII (LXXII) Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 серпня 2016 р.).
Публікації у ЗМІ та Інтернет-виданнях:

Призрак исполнительного сбора

Как заставить должника платить

Как сделать должника невыездным (Процессуальные документы)

Сделать невыездным. Как эффективно исполнить решение суда: упущенные возможности

Permanent link to this article: https://el-research.center/tematyka-doslidzhen/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd/