Зарплати працівників відділу державної реєстрації смерті в Києві (2021 – 2023 роки)

Документальне забезпечення державної реєстрації смерті є важливим напрямом роботи управлінських структур у різних сферах. Це необхідно для ведення офіційної статистики щодо смертності та інших демографічних показників. Така робота потребує залучення досвідчених фахівців, які не тільки забезпечують правильність документального оформлення даних про смерть, але і здійснюють безпосередню комунікацію з родичами померлого.

Востаннє офіційні дані про фонд заробітної плати працівників цієї сфери оприлюднювалися доволі давно. Тому ми провели дослідження з метою оцінити рівень зарплат таких працівників у Києві.

Київський відділ державної реєстрації смерті та Управління державної реєстрації, що входять до складу Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, є державними органами, на які покладено функції з реєстрації актів цивільного стану. Зокрема вони здійснюють державну реєстрацію смерті, народження та шлюбу.

Крім цього, вони забезпечують збереження та збір інформації про реєстрацію актів цивільного стану, ведуть реєстри, статистику та забезпечують видачу документів про державну реєстрацію актів цивільного стану. Також ці установи відповідають за забезпечення виконання норм законодавства щодо реєстрації актів цивільного стану, здійснюють контроль за правильністю і повнотою оформлення відповідних документів.

Отже, робота цих установ є важливою для всієї держави, оскільки вони забезпечують фіксування важливих подій у житті громадян і тим самим беруть участь у захисті їх прав.

Інформація від Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)

У Київському відділі державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) працевлаштовано 11 осіб. В Управлінні державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) працевлаштовано 169 осіб.

Інформація щодо фонду заробітної плати (загальний обсяг грошових виплат: заробітна плата, включаючи премії та надбавки тощо) посадових осіб Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) та Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) за 2021, 2022, 2023 роки помісячно, подається у вигляді таблиці.

Відділ державної реєстрації смерті

Дана інформація була отримана нами у відповідь на запит, за дорученням Міністерства юстиції України.

Органи державної реєстрації

Викладені вище звітні відомості про фонд заробітної плати посадових осіб Київського відділу державної реєстрації смерті та Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції дають можливість оцінити рівень оплати праці в цих органах державної влади. Аналіз даних може стати основою для прийняття рішень щодо покращення умов роботи та оплати праці державних службовців. Це дозволить порівняти їх зарплати з аналогічними посадами у різних відомствах. Також даний звіт може бути корисним для громадськості та науковців для проведення аналізу тенденцій заробітної плати в органах державної влади та її залежності від таких чинників, як економічна ситуація в країні, соціальні та політичні фактори. Завдяки публікації таких даних забезпечується прозорість у діяльності державних установ та забезпечення доступу до інформації про витрати державного бюджету.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2023/04/17/zarplaty-pratsivnykiv-viddilu-derzhavnoyi-reyestratsiyi-smerti-v-kyyevi-za-2021-2023-roky/