Щодо порядку відвідування Державної установи «Київський слідчий ізолятор»

На підставі вивчення правозастосовної практики фахівцями Центру економіко-правових досліджень було розроблено науково-практичні рекомендації щодо налагодження дієвого громадського контролю в установах виконання покарань, у тому числі вдосконалення порядку відвідування Державної установи «Київський слідчий ізолятор».

В теперішній час питання виконання покарань мають не лише прикладне значення, що полягає, насамперед, у досягненні цілей покарання та запобігання злочинності, але й завжди є актуальними у науковому осмисленні, теоретизації та систематизації основних положень. Крім того, організація контролю правозахисників за діяльністю системи органів виконання покарань становить значний науковий інтерес.

Інтеграція України до світового співтовариства та міжнародно-правова стандартизація діяльності усіх суб’єктів державної влади у сфері виконання й відбування покарань, оновлення нормативної бази та пошук нових шляхів розвитку системи органів і установ виконання покарань сформували об’єктивні передумови для наукового дослідження цієї сфери. З цих позицій необхідним постає переосмислення не лише основних засад організації громадського контролю в системі виконання покарань, але і модернізацію принципів діяльності відповідних органів та установ, спрощення порядку їх відвідування авокатами і особами, що представляють інтереси ув’язнених або засуджених.

Оновлення та гуманізація законодавства у сфері виконання кримінальних покарань визначають необхідність розроблення нових наукових підходів до дослідження діяльності органів і установ виконання покарань та загалом державної діяльності у сфері функціонування кримінально-виконавчої системи, покращення якісних характеристик діяльності відповідних органів у цій сфері, що справляє свій безпосередній вплив практично на всі сторони суспільного життя. Саме тому дослідження питань адміністративно-правового регулювання діяльності державних органів виконання покарань має бути концептуально переосмислене з урахуванням нових підходів до визначення сутності виконавчої влади, її місця і ролі у формуванні демократичної, соціальної та правової держави.

Відвідування Київського СІЗО

В’їзд до ДУ «Київський слідчий ізолятор»

Як повідомляє Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України, після розгляду подані нами пропозиції були передані за належністю до Комітету з питань правової політики.

Лист Верховної Ради України

Пропозиції ЦЕПД буде розглянуто Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики

На підставі аналізу проблем, які стосуються відвідування адвокатами і правозахисниками установ виконання покарань є впевненість у тому, що розроблені нами заходи мають реальну можливість бути реалізованими, знайти підтримку в органів державної влади й розуміння в населення, тобто вони насправді здатні допомогти у вирішенні проблем діяльності пенітенціарної системи, її подальшого реформування й удосконалення. Адже, незважаючи на удавану непрестижність, система виконання покарань завжди мала в суспільстві надзвичайно важливе значення, оскільки пенітенціарна політика держави та її стан завжди дозволяють прямо судити про процеси, що відбуваються всередині країни загалом.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2021/06/04/schodo-poryadku-vidviduvannya-derzhavnoi-ustanovy-kyivskiy-slidchiy-izolyator/