Про повноважність складу Регулятора: позиція ОАСК

Окружний адміністративний суд міста Києва (суддя Донець В.А.) розглянув поданий нами позов до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  (Регулятора) про визнання протиправною та нечинною постанови (справа № 640/18307/20).


Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийнято постанову від 04.02.2020 р. № 283 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.06.2016 №1141» в частині зміни розміру тарифів.

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.02.2020 №283 оприлюднена на офіційному веб-сайті НКРЕКП 04.02.2020 р. та в Офіційному віснику України від 06.03.2020 р.

Так, вважаючи протиправною та нечинною постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.02.2020 р. №283 директор Центру економіко-правових досліджень, к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська звернулася до суду з позовом.

 

Повноваження Регулятора рішення ОАСК

 

Ухвалене рішення становить інтерес з погляду практики правозастосування, тому наведемо окремі положення, встановлені судом.

Згідно з ч.ч. 6, 7 ст. 264 КАС України НКРЕКП опубліковано оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі №640/18307/20 в Офіційному віснику України 2020 №71 про оскарження постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.02.2020 р. № 283.

Вирішуючи спір, суд виходив з такого.

Відповідно до частини другої статті 254 КАС України право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб’єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.

Позивач пояснила, що є суб’єктом, до якого застосовані оскаржувані положення постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оскільки отримує послуги з водопостачання та водовідведення. До позову додано копію зображення особистого кабінету позивача щодо здійснення  платежів за відповідні послуги.

 

Члени Регулятора, які були призначені тимчасово

 

За твердженням позивача, чотири з семи членів Регулятора НКРЕКП були призначені тимчасово на три місяці до 30.01.2020 р., оскільки відкритий конкурсний відбір на посаду вивільнених членів НКРЕКП не відбувся, повноваження чотирьох членів призначених з 29.10.2019 р., а саме: Кайдаша Р.Ю., Бабій О.А., Тарасюка В.В., Магди О.І. припинилися з 01.02.2020.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 22.09.2016 р. №1540-VIII до складу Регулятора входять сім членів, у тому числі Голова (частина перша). Призначення на посаду члена Регулятора здійснюється за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади, крім випадків, передбачених цим Законом. Організацію та проведення конкурсного відбору здійснює Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що утворюється і діє відповідно до цього Закону (частина друга).

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (у редакції, чинній до 29.12.2019 р.) Президент України призначає на посаду члена (членів) Регулятора з відібраних Конкурсною комісією кандидатів не пізніше місячного строку з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання (абзац тридцять дев’ятий); Члени Регулятора призначаються на посади указом Президента України (абзац сороковий).

 

Члени НКРЕКП, призначені на посаду Президентом України

 

Указами Президента України від 29.05.2018 р. №150/2018, №151/2018, №152/2018, №153/2018 №154/2018 призначено членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Формагея О.Л., Магльованного Є.В., Антонову О.О., Коваленка Д.В., Кривенко О.О.

Рішенням Конституційного Суду України від 13.06.2019 р. №5-р/2019 визнання такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), частину першу статті 1, пункт 2 частини першої статті 4, частину першу, абзаци перший, другий частини другої статті 5, абзаци другий, третій, четвертий, тридцять дев’ятий, сороковий частини третьої, частину шосту статті 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 22 вересня 2016 року № 1540-VIII.

Частина перша статті 1, пункт 2 частини першої статті 4, частина перша, абзаци перший, другий частини другої статті 5, абзаци другий, третій, четвертий, тридцять дев’ятий, сороковий частини третьої, частина шоста статті 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 22 вересня 2016 р. №1540-VIII, визнані неконституційними, втратили чинність з 31.12.2019 р.

Указами Президента України від 29.10.2019 р. №778/2019, №779/2019 звільнено Магльованного Є.В., Формагея О.Л. з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Прикінцеві та перехідні положення законодавства про НКРКП

 

Відповідно до пункту 3-1 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» до призначення нового складу (нових членів) Регулятора відповідно до статті 8 цього Закону та у разі неправомочності Регулятора Президент України призначає членів Регулятора у кількості, що дорівнює кількості вакантних посад, до дня призначення членів Регулятора, обраних за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більш як на три місяці.

Указами Президента України від 29.10.2019 р. №780/2019, №781/2019, №782/2019, №783/2019 призначено Кайдаша Р.Ю., Бабій О.А., Тарасюка В.В., Магду О.І., членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до дня призначення члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обраного за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більше як на три місяці.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг» від 19.12.2019 р. №394-ІХ (набрав чинності 29.12.2020 р.) внесено зміни до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», зокрема в частині правового статусу та особливостей призначення та припинення повноважень членів Регулятора.

 

Термін здійснення повноважень особами, які є членами Регулятора

 

Згідно з розділом ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг»:

особа, яка перебуває на посаді члена Регулятора на день набрання чинності цим Законом, продовжує здійснювати повноваження члена Регулятора протягом строку, що становить різницю між шістьма роками та строком перебування на посаді до дня набрання чинності цим Законом, з урахуванням пункту 4 цього розділу (пункт 3);

ротація членів Регулятора, які перебувають на посаді станом на день набрання чинності цим Законом, застосовується до: одного члена Регулятора – до 1 липня 2020 року; одного члена Регулятора – до 1 липня 2021 року; одного члена Регулятора – до 1 липня 2023 року; двох членів Регулятора – до 1 липня 2024 року; двох членів Регулятора – до 1 липня 2025 року.

Схема ротації членів Регулятора з поіменним списком затверджується Президентом України.

 

Засідання Регулятора та їх правомочність

 

Статтею 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» встановлено:

засідання Регулятора є основною формою його роботи як колегіального органу. Порядок організації роботи Регулятора, зокрема проведення його засідань, визначається регламентом, що затверджується Регулятором, та підлягає оприлюдненню на його офіційному веб-сайті (частина перша);

засідання Регулятора є правомочними у разі присутності на ньому більшості із загального складу Регулятора. У відкритих слуханнях мають право брати участь представники суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських організацій, засобів масової інформації та інші заінтересовані особи (частина третя);

Голосування на засіданнях Регулятора здійснюється членами Регулятора особисто та самостійно. Рішення Регулятора вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше чотирьох членів Регулятора, присутніх на засіданні. Кожний член Регулятора має один голос. Член Регулятора, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово викласти свою окрему думку, яка додається до такого рішення (частина п’ята).

 

Протоколи голосування

 

Відповідно до протоколу №8 засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке проводилося у формі відкритого слухання від 04.02.2020 р., засідання здійснювалось у складі членів НКРЕКП: голова – Тарасюк В.В.; члени: Антонова О.О., Бабій О.А. (головуюча), Кайдаш Р.Ю., Коваленко Д.В., Кривенко О.О., Магда О.І. На засіданні прийнято постанову «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.06.2016 р. №1141», проголосовано одноголосно, Тарасюк В.В. – відсутній під час голосування.

Як уже вказувалось, підставами позову зазначено, що станом на 04.02.2020 р. повноваження чотирьох членів, призначених з 29.10.2019 р., Кайдаша Р.Ю., Бабій О.А., Тарасюка В.В., Магди О.І., що були призначені на 3 місяці, припинилися з 01.02.2020 р., відповідно в порушення частини третьої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг» від 19.12.2019 р. №394-ІХ (набрав чинності 29.12.2020 р.) внесено зміни до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», зокрема в частині правового статусу та особливостей призначення та припинення повноважень членів Регулятора.

 

Продовження повноважень і ротація членів Регулятора

 

Згідно з розділом ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг»:

особа, яка перебуває на посаді члена Регулятора на день набрання чинності цим Законом, продовжує здійснювати повноваження члена Регулятора протягом строку, що становить різницю між шістьма роками та строком перебування на посаді до дня набрання чинності цим Законом, з урахуванням пункту 4 цього розділу (пункт 3).

ротація членів Регулятора, які перебувають на посаді станом на день набрання чинності цим Законом, застосовується до: одного члена Регулятора – до 1 липня 2020 року; одного члена Регулятора – до 1 липня 2021 року; одного члена Регулятора – до 1 липня 2023 року; двох членів Регулятора – до 1 липня 2024 року; двох членів Регулятора – до 1 липня 2025 року.

Схема ротації членів Регулятора з поіменним списком затверджується Президентом України.

Суд погодився з доводами представника відповідача, що наведеним положеннями перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг» урегульовано питання щодо членів Регулятора, які станом на 29.12.2019 р. продовжували перебувати на посадах та які повинні продовжувати здійснювати свої повноваження протягом строку, що становить різницю між шістьма роками та строком перебування на посаді до дня набрання чинності цим Законом. При цьому встановлено строки ротації членів Регулятора.

Отже, члени Регулятора Кайдаш Р.Ю., Бабій О.А., Тарасюк В.В., Магда О.І., які призначені з 29.10.2019 р. згідно з наведеними нормами повинні були продовжувати свої повноваження в межах строку, що становить різницю між шістьма роками та строком перебування на посаді з 29.10.2019 та до моменту ротації.

Враховуючи наведене, суд відмовив у задоволенні позовних вимог, які стосувалися неповноважності складу Регулятора.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2021/02/24/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%83-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/