Маніпуляції на ринку “на добу наперед” і внутрішньодобовому ринку

В Україні від середини 2019 р. діє “новий” енергоринок, однак дотепер у його функціонуванні мають місце серйозні проблеми, що потребують свого врегулювання. Проблемна ситуація, що склалася на енергоринку, пов’язана з купівлею-продажем електроенергії. Фахівці Центру економіко-правових досліджень розпочали роботу з вивчення причин дисбалансу та прогалин у правовому регулюванні, що призвели до маніпулювання на ринку “на добу наперед” і внутрішньодобовому ринку.

 

 

Зміни до Правил ринку, Правил ринку “на добу наперед” і внутрішньодобового ринку

 

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України “Про ринок електричної енергії” (далі – Закон) правила ринку та правила ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку розробляються і адмініструються оператором ринку та затверджуються Регулятором і підлягають погодженню Антимонопольним комітетом України.

Отже, почнемо з постанови НКРЕКП “Про затвердження Змін до Правил ринку та Змін до Правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку” від 26 листопада 2019 р.

Пропонуємо вам ознайомитися з одержаною відповіддю від НКРЕКП (за нашою скаргою) про самокритичні результати нормотворчості Регулятора. Як виявилося, один з основних нормативно-правових актів, що регулюють окремі моменти збуту електроенергії довго й нудно узгоджувався з Антимонопольним комітетом України та зацікавленими особами, а в результаті виявилося, що після прийняття цього акту енергоринок захлиснули маніпуляції, побудовані на механізмах цінової анархії (а все це, так чи інакше, “б’є” по кінцевим споживачам).

Як ідеться з листа, за результатами аналізу Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 р. № 307 (далі – Правила ринку) та правил РДН та ВДР, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 р. № 308 та враховуючи звернення деяких учасників ринку, зокрема НЕК “Укренерго”, ПАТ “Укргідроенерго”, ДП “Оператор ринку”, якими було надано пропозиції щодо змін до Правил ринку, включаючи редакційні виправлення щодо:

  1. Врегулювання питань, пов’язаних з відсутністю історичних даних при розрахунках;
  2. Уточнення механізму встановлення обмежень максимальних та мінімальних цін у заявках на балансуючому ринку;
  3. Внесення змін до типового договору та до Правил РДН та ВДР щодо: врегулювання порядку оплати послуг ОР зі здійснення операцій купівлі; внесення змін до типових договорів.

 

Маніпуляції на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку

 

З урахуванням пропозицій щодо змін до Правил ринку, наданих учасниками ринку, НКРЕКП розроблено проект постанови “Про затвердження Змін до Правил ринку та Змін до Правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку” (далі – регуляторний акт), що у подальшому затверджено постановою НКРЕКП від 26 листопада 2019 р. № 2485.

 

Погодження проекту нормативно-правового акта з АМКУ

 

На виконання вимог ч. 2 ст. 2 Закону України “Про ринок електричної енергії”, НКРЕКП звернулася до Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ) щодо погодження сформованого за результатом відкритого обговорення регуляторного акта.

Разом з тим, АМКУ звернувся до НКРЕКП щодо надання додаткових роз’яснень щодо положень регуляторного акту та необхідності встановлення у Правилах ринку обов’язку для учасників ринку заявляти на продаж на ринку “на добу наперед” мінімальний обсяг електричної енергії, визначений відповідно до Правил ринку, обсяг.

НКРЕКП доопрацювала проект регуляторного акту з урахуванням зауважень АМКУ.

АМКУ листом від 20 листопада 2019 р. № 128-29/02-15179 надав погодження регуляторного акту. Водночас, відповідно до ст. 15 Закону України “Про Національну комісію, що здійнює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” (далі – Закон про НКРЕКП) кожен проект рішення Регулятора, що має ознаки регуляторного акта, разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення, та аналізом його впливу на оприлюднюються на офіційному сайті Регулятора з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб..

Зауваження і пропозиції до проектів рішень Регулятора та інформація про результати їх розгляду Регулятором з обґрунтуванням прийняття або відхилення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Регулятора не пізніш, як за три робочих дні до прийняття Регулятором рішення. Зазначені матеріали повинні залишатися у публічному доступі протягом одного року з дня прийняття відповідного рішення Регулятора.

Інформація щодо обґрунтування затвердження, відомості про пропозиції та зауваження й результати їх розгляду, аналіз регуляторного впливу постанови НКРЕКП від 26 листопада 2019 р. № 2485 розміщена на веб-сайті НКРЕКП у публічному доступі за посиланням.

 

Маніпуляції на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку

Щодо моніторингу ринку електричної енергії НКРЕКП

 

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону до повноважень Регулятора на ринку електричної енергії належить, у тому числі, здійснення моніторингу.

Водночас, відповідно до ст. 20 Закону про НКРЕКП Регулятор здійснює моніторинг функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг. Порядок здійснення моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг визначається Регулятором.

На виконання вимог законодавства та з метою відстеження стану, тенденцій та ефективності функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг і прийняття відповідних рішень, спрямованих на вирішення виявлених проблем, постановою НКРЕКП від 14 вересня 2017 р. № 1120 затверджено Порядок здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг.

Результати здійснення моніторингу діяльності учасників ринку електричної енергії оприлюднюються на вебсайті НКРЕКП, зокрема у розділі “Моніторинг ринку електроенергії”.

НКРЕКП за результатом розгляду оперативної інформації щодо результатів торгів ринку “на добу наперед”, розміщеної на сайті ДП “Оператор ринку” було відмічено значне зменшення учасниками ринку цін у заявках на продаж електричної енергії на ринку “на добу наперед” у січні 2020 р., що може свідчити про маніпулювання ринком.

Так, в НКРЕКП за участі НЕК “Укренерго” та ДП “Оператор ринку” 14 лютого 2020 р. відбулася нарада з приводу порушення деякими учасниками ринку правил торгівлі електричною енергією “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку.

На нараді було розглянуто детальні результати роботи на ринку “на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку за січень і першу декаду лютого 2020 р. та було констатовано, що деякі компанії при продажі електричної енергії суттєво знижують рівень заявлених цін та значно збільшують заявлений обсяг у нічні години доби, що свідчить про маніпулювання ринком. При цьому відсутнє підтвердження вказаних заявок реальним фізичним/імпортованим обсягам електричної енергії.

З урахуванням наведеного, було прийнято рішення відповідно до глави 2.4. Розділу ІІ Правил РДН та ВДР щодо попередження ДП “Оператор ринку” учасників ринку про недопустимість дискримінації реформи ринку електричної енергії та у разі повторення подібної ситуації припинення їх участі у ринку “на добу наперед” та внутрішньодоповому ринку”.

 

Маніпуляції на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку

Запрошуємо наших колег-науковців і практиків до дискусії для обміну міркуваннями і пропозиціями щодо вирішення описаної проблеми.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2020/03/03/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4/