Питання співпраці з Генеральною прокуратурою України у напрямі вдосконалення законодавства про звернення громадян

Створення в Україні справді демократичної правової держави, яка має розвиватися у межах закону, підкорятися приписам права, забезпечувати здійснення конституційних основ народовладдя та демократії, радикальні зміни в усіх сферах життя супроводжується реформуванням правової та правоохоронної системи держави. Успіх реформ певною мірою залежить і від якості створюваного законодавства, і від ефективності його застосування.

Одним з важливих елементів правоохоронної системи є прокуратура, яка становить єдину самостійну централізовану систему. Особлива роль прокуратури у державному механізмі зумовлює постійну увагу до неї як з боку суспільства, так і з боку законодавця.

Тому в умовах сьогодення особливої актуальності набуває питання вдосконалення чинного законодавства про прокуратуру та про звернення громадян, а саме створення і впровадження відомчих нормативно-правових актів, які б зобов’язували посадових осіб прокуратури надавати ґрунтовні та всебічні відповіді по суті поставлених запитань, не оминаючи жодного доводу заяви чи скарги. Виходячи із цього, фахівцями Центру економіко-правових досліджень розпочато роботу з підготовки пропозицій для Генеральної прокуратури України.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади, до яких належать і органи прокуратури України, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Водночас, Генеральна прокуратура України також поділяє нашу стурбованість питанням вдосконалення відомчих нормативно-правових актів у сферрі розгляду звернень громадян. Оскільки чинне законодавство про прокуратуру не передбачає створення консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів, то перспективним для співпраці із зазначеного питання є підготовка і направлення до Генеральної прокуратури України пропозицій з удосконалення відомчих нормативних актів, зокрема тих, які регламентують порядок розгляду та вирішення звернень і запитів громадян.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2019/01/15/%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96-%d0%b7-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba/