Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми

18 грудня 2018 р. у Навчально-науковому гуманітарному інституті Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (м. Київ) відбулася міжнародна науково-практична конференція «Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми». У заходах взяли участь представники Секретеріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Департаменту науково-дослідного Центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, державних органів у сфері управління юстицією, адвокатських об’єднань, громадських організацій, науковці та викладачі зарубіжних і українських навчальних закладів і наукових установ, а також аспіранти і студенти. Центр економіко-правових досліджень представляла директор – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Ірина Кременовська.

Під час відкриття конференції зі вступним словом виступили:  Владислав Федоренко – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Департаменту науково-дослідного Центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, Олена Бусол – доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач кафедри, професор кафедри спеціально-правових дисциплін Навчальнонаукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського та Олександр Іляшко – кандидат юридичних наук, доцент, директор Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Також варті уваги окремі доповіді, що було заслухано на секційних засіданнях і вони викликали особливий інтерес учасників і гостей конференції.

Сергій Пєтков – доктор юридичних наук, професор, директор департаменту регіональних представництв, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини репрезентував доповідь на тему: «Запровадження кримінальної відповідальності за вчинення проступків за законопроектом № 7279 від 10.11.2017 в контексті досвіду Республіки Казахстан».

Голова правління Громадської спілки «Міжнародно-інтеграційний центр» Олена Бунякіна розповіла про зовнішню трудову міграцію, зокрема про права та обов’язки суб’єктів процесу.

Доповідь доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, директора Департаменту науково-дослідного Центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Владислава Федоренка було присвячено розвиткові судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в контексті Євроінтеграції».

Микола Карпенко – кандидат юридичних наук, професор кафедри, в.о. завідувача кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління» виступив з доповіддю на тему «Військовий правопорядок як складова міжнародного правопорядку і європейської євроінтеграції».

Про трансформацію організованої злочинності в сучасній Україні розповів Богдан Романюк – кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, професор кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету.

Про внесення змін і доповнень до чинного Кримінального кодексу України ішлося у виступі Олександра Бантишева – кандидата юридичних наук, професора, провідного наукового співробітника Науково-організаційного центру Національної академії Служби безпеки України (Лауреата премії імені Ярослава Мудрого, співавтора Кримінального кодексу України).

Доповідь Оксани Кривов’яз – кандидата юридичних наук, головного спеціаліста відділу представництва інтересів держави в судах України Управління судової, аналітично-правової роботи та міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у місті Києві було присвячено вкрай актуальній сьогодні темі – «Правопорядок в Україні: сучасний стан та шляхи забезпечення».

Також вельми цікаву тему – «Деякі питання становлення та розвитку системи цивільного захисту права інтелектуальної власності в Західній Європі: на прикладі Великобританії (ХІІ–ХV ст.ст.)» розкрив у своєму виступі Андрій Шабалін – кандидат юридичних наук, доцент кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Крім того, було заслухано й інші доповіді від гостей і учасників заходів, і всі порушені в них питання були однаково актуальними з огляду на тему спільної дискусії.

Директор Центру економіко-правових досліджень – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Ірина Кременовська у своєму виступі приділила окрему увагу питанням оновлення чинного законодавства про свободу совісті та релігійні організації з огляду на виконання Україною взятого на себе зобов’язання з імплементації норм європейського права, зокрема в частині законодавчого закріплення критеріїв виявлення ознак деструктивного культу серед релігійних організацій (див. також: Церква і деструктивний культ (секта): у чому полягають відмінності).

У збірнику матеріалів конференції, котрий було видано ще до початку заходів, також опубліковано низку цікавих досліджень, які виконали студенти ТНУ ім. В.І. Вернадського, і це, безумовно, свідчить про високий рівень організації наукової роботи серед молоді за участі представників професорсько-викладацького складу цього вишу, адже багато студентів були присутні на сьогоднішніх заходах і брали участь у дискусіях.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2018/12/18/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%96-%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4/