Поняття “розумного строку” судового розслідування і практика ЄСПЛ

За дорученням Голови депутатської фракції Політичної партії “Об’єднання “Самопоміч” О.Р. Березюка було опрацьовано пропозиції Центру економіко-правових досліджень щодо вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства в частині обмеження термінів судового слідства і тримання підсудного під вартою розумними строками.

Як ідеться з відповіді народного депутата України Руслана Сидоровича, надмірна тривалість судового розгляду, особливо у кримінальному провадженні, значно нівелює гарантії Конституції України та Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Водночас для підтримання думки про обмеження судового розгляду на строк в один рік необхідне ґрунтовне наукове дослідження. Вказана ініціатива, на думку народного депутата, є дуже сумнівною, адже розгляд кожної справи є настільки індивідуальним, що неможливо встановити будь-який універсальний строк. Враховуючи вказане, пан Руслан Сидорович також зазначає, що законодавство та практика Європейського суду  з прав людини оперують поняттям “розумний строк”, що повною мірою, за умови його належного застовування, може забезпечити реалізацію права на справедливий судовий розгляд.

Разом із тим, підтримуючи думку про необхідність проведення подальших наукових досліджень у цьому напрямі, слід зазначити, що наведена позиція є дискусійною, оскільки неможливо гарантувати людині реалізацію її права на справедливий судовий розгляд за умови тримання її під вартою протягом тривалого часу – понад один рік і більше при тому, що її справа судом не розглядається по суті та постійно відкладається. Адже для органів, які провадять судове слідство, передбачено можливості, у разі необхідності, зокрема виділяти в окреме провадження певні епізоди чи матеріали стосовно інших осіб, чию провину у скоєнні злочину належить довести.

З огляду на те, що за отриманими відповідями від інших політичних партій, депутатських фракцій і груп Верховної Ради України, навпаки, вбачається підтримання запропонованих нами змін, робота з цього питання триватиме й надалі.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2018/10/18/%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%82%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%be/