Дослідження правової бази поводження з тритієвмісними речовинами та відходами

Створення безпечних умов здійснення будь-якої господарської діяльності, що пов’язана з поводженням з радіоактивними речовинами або утворенням небезпечних відходів, які містять тритій (3Н), є одним з найбільш пріоритетних завдань сьогодення, оскільки воно продиктовано метою подолання наслідків ядерних катастроф планетарного масштабу й наявних прорахунків в їх усуненні заради збереження життя нинішнього та прийдешніх поколінь.

Водночас, чинне законодавство України у сфері поводження з радіоактивними речовинами та відходами не повною мірою враховує ті стандарти й підходи до правового регулювання, що застосовуються країнами-членами ЄС у виробництві електричної енергії, де обсяги щорічного генерування тритію є найбільшими порівняно з усіма іншими галузями діяльності.

У межах розроблення даної проблематики Центром економіко-правових досліджень заплановано дослідити перспективи адаптації законодавства України у сфері поводження з небезпечними відходами до права ЄС. Предметом окремої уваги при цьому буде узагальнення чинних правил поводження з тритієвмісними відходами, що утворюються в галузі атомної енергетики (з урахуванням європейського досвіду та української практики). З урахуванням цього буде досліджено практичні аспекти правового регулювання здійснення різних видів діяльності з вилучення тритію з води. Це, своєю чергою, дозволити виявити недоліки чинного законодавства в цій сфері та сформулювати шляхи їх усунення з урахуванням наближення до європейських стандартів.

Узагальнення досвіду країн ЄС і української правозастосовної практики стане підґрунтям для розроблення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в частині встановлення обов’язкових умов і правил для тих суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з перевезенням, зберіганням та міжнародними передачами товарів подвійного призначення (використання). Також окремо буде запропоновано доповнити чинні нормативно-правові акти нормами, які забезпечуватимуть впровадження механізму здійснення контролю за якістю води, призначеної для споживання людиною, а також захисту критичної інфраструктури і вдосконалення будівельних норм в Україні.

Розв’язання наявних проблем у сфері поводження з тритієвмісними речовинами та відходами підпорядковано загальній меті оновлення і розширення правової бази, а для України і ЄС це сприятиме, передусім, спрощенню процедур здійснення контролю за якістю і безпечністю товарів, а також поглиблення співпраці (включаючи діяльність спільних підприємств) у поводженні з небезпечними відходами.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2018/02/28/%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd/