Проблеми визначення розумного терміну для ознайомлення з матеріалами справи

Центр економіко-правових досліджень у взаємодії з органами державної влади (зокрема, з Радою національної безпеки та оборони України, Державною судовою адміністрацією України та окремими комітетами Верховної Ради України) досліджує напрями реформування та вдосконалення законодавства, започаткування певних об’єктивних стандартів та єдиних методологічних підходів і критеріїв.

Зокрема процесуальним законодавством передбачено такі процесуальні права (дії), як ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень та судових справ. Водночас, відсутні єдині уніфіковані стандарти та методики, які б визначали орієнтовний середній розумний час ознайомлення фізичних осіб з матеріалами справ. Це призводить до того, що, залежно від обставин та інтересів, з одного боку, певні особи зловживають своїми правами, затягуючи процедуру ознайомлення з матеріалами, інші ж особи не встигають ознайомитися з матеріалами за наданий судовим органом час.

При цьому слід об’єктивно розуміти, що ознайомлення – це не тільки прочитання текстів та поверховий розгляд інших письмових матеріалів (таблиць, креслень, графіків, розрахунків тощо), але, в розумінні законодавця – усвідомлення змісту, критичне сприйняття змісту, аналіз та засвоєння на рівні, достатньому для вільного оперування здобутими даними в процесі судового розгляду. Для питань застосування правових конструкцій згадані методики та показники відсутні. Проте, вважаємо, що задля розробки таких показників  можуть застосовуватися існуючі методики та виважені показники подачі та засвоєння навчальних матеріалів.

Тому Центром економіко-правових досліджень найближчим часом, одразу після узагальнення попередньо дослідженого матеріалу та висновків відповідних державних органів буде репрезентовано інформацію про наявні апробовані методики та показники, які використовуються під час запровадження/розроблення навчальних програм. Резюмуємо – науковий та практичний інтерес стосується з’ясування розумної усередненої кількості текстових та інших матеріалів, які можливо максимально ефективно засвоїти пересічній особі за один день навчання. За аналогією нами будуть розроблені рекомендації щодо розумного обсягу текстових та інших матеріалів, які можливо ефективно засвоїти учаснику процесу за один день під час процедури ознайомлення.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2018/01/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d1%96/