Щодо екологічної компетенції учнівської молоді: позиція ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”

Останнім часом у нашому суспільстві окремими групами осіб, які позиціонують себе як “зоозахисники” поширюється хибне уявлення про екологічну безпеку та любов до природи. Спотворене уявлення про дійсний стан речей виявляється у їх прагненні нав’язати всьому суспільству, а особливо дітям і учнівській молоді своє суб’єктивне – вузьке, хибне бачення біорозмаїття, за якого захист природи зводиться виключно до захисту одного виду живих організмів – броячих вуличних собак.

Ці особи також категоричні у своїх виступах проти деяких творів видатних українських письменників, класиків української літератури. Так, зараз ними безпідставно було піддано критиці твір Остапа Вишні “Мисливські усмішки” на тій підставі, що в ньому міститься висловлювання “Винищуйте бродячих собак!”, яке вони вважають проявом пропаганди жорстокості та закликом до жорстокого поводження з тваринами.

Оскільки зазначений твір включено до змісту шкільних навчальних програм, Центром економіко-правових досліджень було направлено відповідне звернення до Міністерства освіти і науки України з проханням роз’яснити, чи має місце порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження. За дорученням Міністерства освіти і науки України звернення було розглянуто фахівцями профільної наукової установи – ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”.

Як ідеться з офіційної відповіді, що було одержано (лист від 27.09.2017 р. за вих. № 21.1/10-2106), ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” висловлює Центру економіко-правових досліджень вдячність за активну громадську позицію, розділяє нашу стурбованість щодо забезпечення виховної, розвивальної спрямованості навчального процесу та повідомляє, що у загальноосвітніх навчальних закладах формування екологічної компетенції учнівської молоді здійснюється у процесі викладання навчальних предметів “Біологія” та “Екологія”.

Усвідомленню цілісності природи та взаємозв’язків її об’єктів і явищ, дотриманню екологічної етики щодо поведінки людини в довкіллі, готовності до оцінки наслідків її діяльності стосовно природного середовища сприяє вивчення теми “Різномантіність життя на Землі” (у т. ч. особливості будови, способу життя, різноманітності тварин, ролі їх у природі та значення в житті людини) та теми “Поведінка тварин”.

На сьогодні у навчально-виховний процес запроваджено чимало курсів екологічного спрямування, зокрема “Культура екологічної поведінки”, “Екологічна безпека”, “Юні охоронці природи”, де окремий роздділ присвячено етиці спілкування з тваринами.

Фахівці ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” також принагідно зазначають, що у “Мисливських усмішках” органічно поєдналися гумор народного анекдоту й пейзажна лірика. У збірці Остап Вишня розкриває тему природи та її захисту, мисливських пригод, народних характерів.

Крім того, в 11 класі на уроках української літератури вивчаються твори Остапа Вишені “Моя автобіографія”, “Сом” (2 години), що сприяють усвідомленню оптимістичної ролі гумору в житті людини, розвитку самокритичності.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2017/11/08/%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%97-%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%96%d0%b2%d1%81/