Інформація ПАТ “Полтаваобленерго” щодо закупівлі електроенергії, виробленої з альтернативних джерел

Закон України “Про ринок електричної енергії” визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Відповідно до п. 1 ст. 6 Закону України “Про ринок електричної енергії”, державне регулювання ринку електричної енергії здійснює Регулятор (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) у межах повноважень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства.

Державне регулювання здійснюється Регулятором відповідно до Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, а також Законів України “Про природні монополії”, “Про ринок електричної енергії”, “Про ринок природного газу”, “Про трубопровідний транспорт”, “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу”, “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”, “Про теплопостачання”, “Про питну воду та питне водопостачання”, інших актів законодавства, що регулюють відносини у відповідних сферах.

Згідно з п. 2 ст. 3 Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, Регулятор здійснює державне регулювання шляхом:

  1. нормативно-правового регулювання у випадках, коли відповідні повноваження надані Регулятору законом;
  2. ліцензування діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;
  3. формування цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг та реалізації відповідної політики у випадках, коли такі повноваження надані Регулятору законом;
  4. державного контролю та застосування заходів впливу;
  5. використання інших засобів, передбачених законом.

Згідно зі ст. 91 Закону України “Про альтернативні джерела енергії”, “зелений” тариф встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

“Зелений” тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється єдиним для кожного виду альтернативного джерела енергії.

“Зелений” тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт “зеленого” тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання, для приватних домогосподарств.

Кофіцієнт “зеленого” тарифу для електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:

ПАТ “Полтаваобленерго” здійснює купівлю електричної енергії, яка вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, відповідно до Постанови НКРЕКП від 25.02.2016 р. № 229 “Про внесення змін до Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств” за тарифами, що встановлені Постановою НКРЕКП від 30.03.2017 р. № 428 “Про встановлення “зелених” тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств, що діють з 21.06.2017 р.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2017/10/23/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be-%d1%89%d0%be%d0%b4/