Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами у надзвичайних ситуаціях

Протягом 03-04 жовтня 2017 р. у Пущі Водиці (м. Київ) триватиме робота 16-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях».

Організаторами та партнерами проведення заходів виступили Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Київський національний університет будівництва і архітектури, Національний університет водного господарства та природокористування, Національне космічне агентство України, Державний науково-виробничий центр «Природа», Мала академія наук України та ЗАО «ЕСОММ Со».

Відкрив засідання професор Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» доктор технічних наук, професор Г.Я. Красовський.

Метою конференції є обмін досвідом і координація науково-практичних заходів з розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій підтримки рішень по забезпеченню екологічної безпеки регіонів та ефективному використанню їх відновлюваних природних ресурсів.

До участі в роботі конференції були запрошені відомі та молоді науковці й фахівці з таких тематичних напрямів,як геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі, геодинаміка навколишнього середовища, а також застосування біологічних методів при вирішенні проблем екологічної безпеки та ін.

Сучасний стан розвитку теоретичних засад геоінформаційних технологій і методів дистанційного зондування Землі з космосу відкривають широкі можливості їх залучення до вирішення практичних завдань ефективної організації інформаційної підтримки рішень з питань управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків у надзвичайних ситуаціях, територіальним розвитком, міським господарством, земельними, водними, лісовими ресурсами тощо.

З огляду на це, чимало доповідей учасників було присвячено теоретичним аспектам тематичної обробки космічних знімків та прикладам їх ефективного використання в охороні і раціональному використанні природних ресурсів.

Від Центру економіко-правових досліджень участь у роботі конференції взяла директорка – к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська. Її доповідь було присвячено викладу пропозицій щодо нової концепції поводження з відходами для України. Протягом останнього часу в Україні набуває дедалі більшої актуальності проблема утилізації твердих побутових відходів, у зв’язку з чим Міністерством екології та природних ресурсів України здійснюється узагальнення пропозицій фахівців, науковців, громадських діячів щодо напрямів та заходів, спрямованих на подолання згаданої проблеми. У доповіді йшлося про те, що наявний дисбаланс між інтересами та розумними діями «виробників відходів» (первісних власників) і діями та інтересами «утилізаторів» сміття унеможливлює досягнення будь-яких позитивних та значущих змін на краще. І не тому, що нам «жаль» споживачів, які спочатку придбавають товар, потім його втрачають та іще і платять гроші за те, що дістали змогу його втратити (повна маячня та нісенітниця з огляду на логіку подій). І не тому, що «утилізатори» відходів, отримуючи певні корисні  ресурси (та ще і за гроші) потім їх переробляють та отримують корисні властивості (реалізуючи їх за ті ж гроші) – отримують надприбутки:

За аналогічними принципами слід розглядати практично всі відходи, починаючи від побутових (упаковка з використаних продуктів, спрацьовані батарейки (елементи живлення), старий одяг та взуття, відходи промисловості, відпрацьоване атомне пальне тощо.

Відходи – це не сміття (щось непотрібне). Це ресурс, кошти, до освоєння яких та вилучення з яких корисних властивостей просто ще «не дійшли руки» (технології, рівень науки і у нашому випадку – елементарне бачення суті суспільних процесів).

За матеріалами конференції було видано колективну монографію, і в перший день усі автори одержали свої примірники видання.

До колективної монографії включено роботи вчених за матеріалами 16-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях».

Видання призначене для фахівців науково-дослідних і промислових організацій, керівного складу районних, обласних, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують сталий розвиток відповідних одиниць адміністративного устрою держави, викладачів технічних унверситетів, аспірантів, студентів.

Доповіді, які увійшли до змісту монографії, містять нові наукові і практичні результати, пов’язані із задекларованою тематикою конференції, підготовлені на високому науковому рівні, а також характеризуються актуальністю порушених у них проблем.

Беручи до уваги те, що конференція по суті стала полігоном для апробації нових напрямів застосування ДЗЗ\ГІС–технологій, обміну досвідом і синтезу реальних проектів, знайомству з новітніми програмними засобами обробки геопросторових даних, заплановано наступного року провести 17-у міжнародну конференцію зі збереженою назвою і тематикою.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2017/10/03/%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%96-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97-%d1%83%d0%bf%d1%80/