Центром економіко-правових досліджень засновано друкований засіб масової інформації

На виконання статутних напрямів діяльності установи (п. 1.4) щодо створення засобів масової інформації (бюлетенів, наукових збірників, альманахів), видавання друкованої продукції – наукових посібників (підручників, монографій, оглядів, статей, тез доповідей, звітів тощо) Центром економіко-правових досліджень було прийнято рішення про заснування друкованого засобу масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Міністерством юстиції України, згідно з рішенням від 15.09.2017 р. було видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

Вид видання: бюлетень.

Статус видання: вітчизняне.

Назва видання: «ГОВОРИ!».

СайтВільне слово.

У створенні видання співробітники Центру спиралися на багаторічний успішний досвід колег, якими започатковано видання аналогічної спрямованості – зокрема “Правдошукач” (видавець Юрій Шеляженко), а також на власний досвід попередньої співпраці з такими вітчизняними виданнями, як “Голос України”, “Аргумент”, “Україна кримінальна” та ін.

Видання “ГОВОРИ!” орієнтовано на висвітлення аналітичних матеріалів з питань розбудови української державності, зміцнення суверенітету України в економічній, енергетичній і політичній сферах, забезпечення національної безпеки і захисту національних інтересів.

Особливу увагу видання приділяє вихованню в читачів звички постійно працювати над собою, дізнаватися нове, навчатися і розширювати свій світогляд, завжди мислити критично і відстоювати власну позицію з того чи іншого питання.

На сторінках видання публікуються цікаві факти з історії України, а також новини і дописи з дискусійних проблем суспільно-політичного життя, інформація про резонансні події та журналістські розслідування.

Категорії читачів: усе населення.

Програмні цілі (основні принципи): інформування читачів про події суспільно-політичного життя в Україні та у світі, аналіз чинного законодавства, висвітлення досягнень науки.

Передбачувані періодичність випуску, обсяг, формат: 1 раз на рік, 1 умовно друкарський аркуш, формат видання А4;

Юридична адреса засновника, засоби зв’язку:

вул. Січових Стрільців, 40-а, м. Київ, 04050,

електронна пошта govory.red@gmail.com.

Місцезнаходження редакції: вул. Січових Стрільців, 40-а, м. Київ, 04050.

Вид видання за цільовим призначенням: загальнополітичне, аналітичне, науково-популярне, юридичне, економічне.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 22911-12811Р.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2017/09/29/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5/

Коментарі були заблоковані