Співпраця з ГО “Захист і розвиток”

У роботі Центру економіко-правових досліджень особлива увага приділяється питанням забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина. Тому в цьому напрямі Центр здійснює ідейну, організаційну, методологічну, інформаційну, наукову, дослідницьку та матеріальну підтримку інших неприбуткових організацій та установ.

Важливе значення має сприяння створенню умов для встановлення, розвитку культурних, наукових, ділових і товариських контактів, взаємного спілкування громадян, підприємств, установ, організацій на території України та за її межами, а також налагодження зв’язків зі схожими організаціями, державними органами влади для досягнення спільної мети в єдиних напрямах спільної діяльності.

Громадська організація “Захист і розвиток” діє на засадах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, вільного вибору території діяльності, гуманності, гласності, спільності інтересів і рівності прав її членів, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

Головою правління ГО “Захист і розвиток” є Тимофєєв Євген Іванович – правозахисник, науковець, журналіст.

Діяльність Громадської організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

Метою діяльності ГО “Захист і розвиток” є: захист законних соціальних, правових, економічних, творчих, вікових, екологічних, національно-культурних, спортивних та інших прав та інтересів громадян; захист національних інтересів України; захист і реабілітація громадян, які були незаконно засуджені; захист прав засуджених громадян і взятих під варту; захист громадян від незаконних дій органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури, судів та інших правоохоронних і виконавчих органів; захист прав громадян та організацій від незаконних дій банків, кредитних та інших фінансових установ; захист інтересів і прав національного товаровиробника; допомога засудженим і колишнім засудженим в їх соціалізації, адаптації в суспільстві; сприяння охороні громадського порядку та державних кордонів України; захист прав учасників бойових дій і військовослужбовців; сприяння правоохоронним органам України в боротьбі з корупцією, шахрайством та інші напрями, визначені Статутом організації.

Permanent link to this article: https://el-research.center/2017/09/29/%d1%81%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%8f-%d0%b7-%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82-%d1%96-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba/