Диверсифікація постачань ядерного палива: економічна доцільність і національна безпека

Під час лекції у межах освітнього проекту «Весняна школа НАЕК «Енергоатом», що відбулася 6 квітня, йшлося про питання диверсифікації постачань ядерного палива з позицій економічної доцільності та забезпечення національної безпеки України.

Лекцію проводив директор із закупівель ядерного палива та регулювання зовнішньоекономічної діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» Олександр Болібок.

На українських АЕС перебувають в експлуатації 13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 (в активній зоні реакторів – 163 тепловиділяючі збірки; далі – ТВЗ) і 2 енергоблоки ВВЕР-440.

Загалом термін перебування палива в активній зоні становить 1,5 – 4 роки, але можливе використання і до 6 років.

Виготовлення ядерного палива – доволі тривалий процес, який займає від 12 до 14 місяців.

Однією з найбільших загроз національним інтересам України є не усунена досі залежність від РФ у сфері виробництва атомної енергії. Підтвердженням того є й постійні намагання РФ у будь-який спосіб зберегти монополію на постачання ядерного палива, адже це є вигідним ринком збуту і джерелом доходів для російської сторони.

Раніше, а саме у період 2010-2011 рр. політика диверсифікації постачань ядерного палива підтримувалася на найвищому рівні державного управління, та внаслідок цього 2012 року ядерна галузь України опинилася у повній залежності від РФ. У той час було згорнуто програму співробітництва з транснаціональною компанією Westinghouse щодо постачання ядерного палива, а стороною-співзасновником підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 стала російська компанія, що діє наю було основі технології, запропонованої ВАТ «ТВЕЛ», і з монопольним правом на ключові елементи ядерно-паливного циклу – ізотопне збагачення урану та постачання гексафториду урану, виробництво паливних таблеток.  Більше того – між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації було укладено угоду на будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС з використанням російських реакторів ВВЕР-1000/В-392 за обов’язковості використання палива, виготовленого лише за російськими технологіями.

На теперішній час програму співробітництва з транснаціональною компанією Westinghouse відновлено, а співпраця з російськими контрагентами, навпаки, послідовно і невпинно згортається.

На лекції також було продемонстровано макети паливних збірок для реакторів з водою під тиском.

Тепловидільний елемент (ТВЕЛ) є головним конструктивним елементом активної зони ядерного реактора, в якому знаходиться ядерне паливо. У ТВЕЛах відбувається ділення важких ядер 235U, 239Pu або 233U, що супроводжується виділенням теплової енергії, яка потім передається теплоносію. Для зручності обслуговування та заміни, ТВЕЛи зібрані у тепловидільні збірки.

Існують різні типи паливних циклів, які залежать від типу реактора й від того, як відбувається кінцева стадія циклу. Зазвичай паливний цикл складається з таких етапів. У копальнях видобувається уранова руда. Руда подрібнюється для відділення діоксиду урану. Отриманий оксид урану (жовтий кек) перетворюють у гексафторид урану — газоподібна сполука. Для підвищення концентрації 235U гексафторид урану збагачують на заводах з розділення ізотопів. Потім збагачений уран знову перетворюють у твердий діоксид урану, з якого виготовляють паливні таблетки. З таблеток збирають тепловидільні елементи (твели), які об’єднують у збірки для завантаження в активну зону ядерного реактору АЕС. Вивантажене із реактора відпрацьоване паливо має високий рівень радіації і після охолодження на території електростанції (басейн витримки) відправляється в спеціальне сховище. Передбачається також видалення відходів із низьким рівнем радіації, що накопичуються в ході експлуатації і технічного обслуговування станції.

Після закінчення терміну служби і сам реактор повинен бути виведений з експлуатації (з дезактивацією та утилізацією вузлів реактора). Кожен етап паливного циклу регламентується так, щоб забезпечувалися безпека людей і захист навколишнього середовища.

Проведення таких лекцій збагачує новими корисними знаннями, – ділиться враженнями директор Центру економіко-правових досліджень, к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська, – особливо цікаво було дізнатися про те, чому диверсифікація постачань ядерного палива є важливим елементом безперебійної роботи АЕС та забезпечення енергетичної безпеки держави, адже це дозволяє зменшити або мінімізувати витрати на постачання ядерного палива для АЕС.

фото: ДП “НАЕК “Енергоатом”

Permanent link to this article: https://el-research.center/2017/04/10/%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bd%d1%8c-%d1%8f%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf/