Нова модель енергоринку України

– Зараз відбувається переоцінка цінностей, і енергетичному ринку України вкрай необхідні: законодавча визначеність, довготривала стабільність відносин, економічний захист ринкових перетворень, методологічна забезпеченість і щира вдячність за виконану роботу. Енергетика має бути орієнтованою на споживача.

14 березня 2017 р. про це йшлося на лекції «Нова модель енергоринку України», проводив Костянтин Запайщиков – голова Ради Оптового ринку електроенергії, радник президента НАЕК «Енергоатом», член правління Українського ядерного товариства.

Оскільки на заходах були присутні як фахівці в галузі енергетики, так і студентська молодь, що після попередніх зустрічей вже здобули певні знання, лекція проводилася у форматі дискусії, у межах якої було обговорено питання реформування українського енергоринку, внутрішньодобових і балансуючих ринків для торгівлі піковою електроенергією, а також впливу лібералізації на тарифи для населення.

Від Центру економіко-правових досліджень участь в обговоренні брала директор – к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про електроенергетику», державна політика в електроенергетиці базується на принципі збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного функціонування об’єднаної енергетичної системи України, єдиного централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею. Іншими словами, базові цілі енергетичної політики передбачають поєднання спільного ринку, спільних цілей і загальних інститутів.

Основні принципи побудови моделі нового енергетичного ринку України базуються на такому:

  1. Економічні, інституційні та інші перетворення в енергетиці, а також побудова внутрішньої та зовнішньої політики в цій сфері мають ґрунтуватися виключно на положеннях законів.
  2. Врегулювання балансу понять: «енергетична безпека» – «економічна доцільність».
  3. Лобіювання чиїхось інтересів (генерації, енергопостачальників, споживачів) призведе до вирішення ситуації лише на короткий проміжок часу.
  4. Спроба адміністративного врегулювання реальних фінансово-економічних питань дістане свого відображення в усіх сферах, причому в найгірших формах.
  5. Обсяг купівлі-продажу товару може розглядатися за певний проміжок часу, тому що купівля-продаж електроенергії – це ні що інше, як купівля-продаж боргів за вже відпущену товарну продукцію.

Сучасна структура ринку поєднує низку основних суб’єктів, серед яких:

  • привілейовані виробники; виробники; незалежні виробники і постачальники; постачальники;
  • розподільчі підприємства; Укренерго; Енергоринок;
  • побутові споживачі; промислові споживачі.

Україна. Модель оптового ринку

– Всі «розваги» в енегетичній сфері відбуваються за кошт споживача. Проаналізуємо динаміку цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками…

Найменування показника Величини тарифів без ПДВ, коп/Квт-год
Середня ціна продажу електроенергії в ОРЕ виробниками 89,32
в тому числі:
АЕС 46,84
ГК ТЕС 139,4
ГК ГЕС 57,68
ТЕЦ 190,4
Вітрові електростанції 310,9
Виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання 735,2
Виробники електричної енергії малими гідроелектростанціями 336,1

– «Зелена» генерація зараз виробляє 1,4% від загального обсягу всієї електроенергії, але вона одержує більше за всіх інших виробників – понад 9% грошових компенсацій від держави у вигляді «зелених» тарифів. З розвитком «зеленої» генерації в Україні, як і в інших країнах, виникла й серйозна проблема: для енергетики дуже важливим є питання завантаження і розвантаження блоків.

Аналіз світового досвіду реформування електроенергетики показує істотне зростання складності технологічного і комерційного управління енергосистемами. Внаслідок цього спостерігається ускладнення технологічного управління системою.

Різний ступінь лібералізації цін на оптовому і роздрібному ринках спричиняє серйозні цінові шоки і соціальну напругу, особливо в періоди коливання попиту.

Високий ступінь дерегулювання ринків електроенергії за відсутності системи державної або приватної координації дій ринкових агентів має наслідком коливання цін, їх зростання і дестабілізацію всієї системи електропостачання.

Превалювання поточних цілей енергокомпаній над довгостроковими спричиняє згортання робіт з підтримання устаткування у працездатному стані та зниження обсягу інвестицій унаслідок зростання фінансових ризиків.

Структура сегментів нового ринку електричної енергії

Найголовніше завдання реформування ринку електричної енергії України – надати електроенергії властивостей товару, що має ринкову вартість. Це обумовлено необхідністю отримання додаткових фінансових ресурсів, будівництва нових сучасних генеруючих потужностей та мереж, а також розвитку сучасної енергетичної науки, що є свого роду інвестицією у майбутнє.

Лекція проходила у приміщенні Студентського простору Belka (Науково-технічна бібліотека ім. Денисенка НТУУ «КПІ»).

Головний корпус КПІ – пам’ятка архітектури, будівля 1899 року

Арт-простір “Вежа КПІ”; відкрито після оновлення з 17 квітня 2014 року

Permanent link to this article: https://el-research.center/2017/03/14/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8/