Return to Структурні підрозділи

Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ, утворений у структурі Центру економіко-правових досліджень від 19 січня 2017 р., виконує широкий комплекс організаційних заходів і практичних завдань з підготовки до друку наукових праць і періодичного видання нашої установи – загальнодержавного бюлетеня “ГОВОРИ!”.

Під час здійснення своєї діяльності відділ керується Законами України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про видавничу справу”, “Про обов’язковий примірник документів”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України “Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів”, Статутом Центру, Колективним договором та іншими нормативно-правовими документами.

Permanent link to this article: https://el-research.center/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%96%d0%bb%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb/