Патент на корисну модель № 118512

МПК  B65D 30/10; А01К 63/02

Кряжич О.О., Коваленко О.В., Кременовська І.В.

Пакет для транспортування живої риби та інших водних організмів

 

Галузь техніки, до якої належить корисна модель. Корисна модель відноситься до пакетів, які спеціально пристосовані для перевезення живої риби, водних рослин, земноводних, молюсків та інших водних організмів, та характеризуються спеціальною конструкцією, яка дозволяє переносити живі організми та рослини, які функціонують у водному середовищі, а також не токсичні рідкі та гелеподібні розчини, як то миючі засоби, акрилові фарби, проби води і донного ґрунту для лабораторних цілей або живі середовища для акваріумістики.

Рівень техніки. Зростають споживчі вимоги до зберігання під час транспортування продуктів харчування, зокрема – до живої риби і морепродуктів. Збереження риби і морепродуктів в живому вигляді до моменту приготування не лише підвищує смакові якості кінцевого блюда, а й запобігає ризику отруєння через швидке псування морепродуктів у розділеному вигляді або у вигляді напівфабрикатів.

Зростання міграційних процесів, особливо серед дітей і молоді, призвели до виникнення потреб перевозити із собою не лише кішок, собак чи птахів, для яких існують різноманітні переноски, а й перевезення акваріумів, для яких не існує спеціалізованих дешевих ємностей для перевезення риб та водних рослин.

Вирішення питань екологічної безпеки викликає потребу забору проб донного ґрунту відкритих водойм, рослин, живих організмів разом з водою та ґрунтом та їх транспортування до місць дослідження зі збереженням життєвих функцій. Іноді таке транспортування може тривати від декількох годин, до двох діб, тож ємності для транспортування повинні бути легкі, щільно упаковуватися в сумки чи контейнери, дозволяти довезти проби зі збереженням первинної якості.

Існують численні стаціонарні системи і способи транспортування, які базуються на тому, що для підтримання водних організмів живими протягом тривалого періоду часу, ці організми можуть бути приведені в стан спокою або сплячки шляхом зниження температури води, в якій їх зберігають. Під час сплячки метаболізм водних організмів значно знижується. Відповідно, вони виробляють менше продуктів життєдіяльності, що забруднюють воду (діоксид вуглецю, частинки органічних матеріалів, розчинні сполуки) [1, 2].

Проте для кінцевого споживача єдиним транспортувальним засобом для риб та інших водних організмів залишається звичайний поліетиленовий пакет, частково заповнений водою. При цьому в теплий період року такий засіб перенесення не сприяє зберіганню живого водного організму, бо унеможливлює розміщення у термосумці чи застосування інших засобів до охолодження середовища.

Найближчим аналогом до корисної моделі, що пропонується, є Патент РФ №2137361 «Спосіб утримання живої риби при транспортуванні і збереженні» [3]. Спосіб передбачає розміщення окремо кожної живої рибини в окрему, повністю заповнену рідким середовищем для проживання клітинку. Принаймні частина стінок кожної комірки утворені з оптично прозорого газопроникного матеріалу. Після заповнення осередків водою та розміщення там риб, пакет з комірками герметично закривають.

Проте ця модель не пристосована до перевезення одиночних екземплярів водної фауни, декількох дрібних екземплярів в одній ємності, або забору проби рідини з водойми разом з водоростями і мікроорганізмами, та розміщення такого пакету в термосумці або контейнері з охолодженням.

Суть корисної моделі.

Завданням корисної моделі є створення пакету для транспортування живої риби, інших водних організмів і рослин у воді, зі збереженням їх первісного стану.

Задача створення реалізується шляхом створення пакету із застібками Zip-Lock так, щоб створити можливість для випуску повітря з однієї камери мішка.

На фіг. 1 представлено загальний вигляд пакету для транспортування живої риби та інших водних організмів. Це пакет типу «банан», який складається з двох аркушів харчової полівінілхлоридної плівки, спаяної по боковим швам і дну.

Пакет має прорізані ручки – 1, які укріплені подвійним шаром полівінілхлоридної плівки.

По середині та у верхній третині пакету встановлені застібки Zip-Lock. Застібка Zip-Lock – 2, є обмеженням для водної камери – 3, застібка Zip-Lock – 4, є обмеженням для повітряної камери пакету – 5. Водна та повітряна камера за розміром співвідносяться як 3 : 1.

Пакти виготовляються з полівінілхлориду щільністю 0,67-0,7 г/см3.

Використання пакету для транспортування живої риби та інших водних організмів відбувається наступним чином: у водну камеру – 3, заливається вода необхідної для транспортування температури на рівень застібки Zip-Lock – 2, в водній камері розміщується риба чи рослина, або проба донного ґрунту з живими організмами. Пакет герметично застібається застібкою Zip-Lock – 4.

Пакет розміщується горизонтально. Користувач однією рукою підтримує пакет за ручки – 1, трохи піднімаючи верхній край пакету. Другою рукою обережно витискає залишки повітря з водою до повітряної камери – 5 та застібає застібку Zip-Lock – 2. При цьому частина води разом з повітрям залишається у повітряній камері – 5.

Після цього застібка Zip-Lock – 4 відкривається, з пакету в лежачому положенні рукою витискається повітря та зливаються залишки води з повітряної камери – 5, застібка Zip-Lock – 2 закривається і пакет з рибою чи водним організмом готовий для транспортування у термосумці або перенесенні за ручки.

Повітряна камера пакету для транспортування живої риби та інших водних організмів може бути використана для охолодження водного організму, який розташований в водній камері – 3. Для цього після закриття застібки Zip-Lock – 2 за наведеною вище схемою, в повітряну камеру – 5 можуть бути поміщені ємності з охолоджувачем або лід і застібка Zip-Lock – 4 закривається.

Пакети транспортування живої риби та інших водних організмів можуть виготовлятися різних риб, водних організмів та рослин різного розміру, а також забору проб певного об’єму в 50, 100, 500 і 1000 мл.

Таким чином, корисна модель дозволяє: створити зручну в експлуатації конструкцію; легко транспортувати акваріумних риб і рослини, живу рибу для кулінарних цілей для збереження якості і смакових якостей, проби донного ґрунту, рослин і мікроорганізмів з відкритих водойм для досліджень від декількох годин до 2-х діб при дотриманні режиму охолодження.

Джерела інформації:

  1. Патент Российской Федерации № 2388221. Система и способ для транспортировки живых водных животных. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/238/2388221.html.
  2. Транспортировка и хранение живой рыбы”. Обзорная информация- серия: рыбохозяйственное использование внутренних водоемов, вып. 2, М., ЦНИИТЭИ рыбного хозяйства, 1985.
  3. Патент Российской Федерации № 2137361. Способ содержания живых рыб при транспортировке и хранении. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/213/2137361.html

Permanent link to this article: https://el-research.center/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bd%d1%83-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%e2%84%96-118512/