Наші партнери

Центр національних інтересів України (ЦНІУ) – основною метою діяльності є надання інформації прогностичного характеру органам державної влади та управління, підприємствам, організаціям, громадським об’єднанням та фізичним особам щодо ймовірного розвит­ку подій в питаннях, що торкаються особливостей суспільного життя України та оцінки їх можливих наслідків. ЦНІУ здійснює підготовку високоякісного інформаційно-аналітичного продукту щодо оцінки реального стану справ в суспільнозначемих сферах життя та оптимальних шляхів реалізації Україною власних національних інтересів, створення дієвих механізмів по його своєчасному доведенню до урядових, наукових, громадських організацій зворотнього зв’язку.

Основними напрямами співпраці є підготовка висококваліфікованих аналітиків, розробка та впровадження етичних і соціально-культурних стандартів, створення науково-дослідних навчальних закладів та інформаційних центрів; проведення соціологічних опитувань, консультацій, семінарів, тренінгів, прес-конференцій.


Центр економіки здоров’я (ЦЕЗ). Місією ЦЕЗ є надання інформації прогностичного характеру органам державної влади та управління, підприємствам, організаціям, громадським об’єднанням та фізичним особам щодо ймовірного розвитку подій у питаннях, що стосуються особливостей суспільного життя України та оцінки їх можливих наслідків.

ЦЕЗ здійснює підготовку високоякісного інформаційно-аналітичного продукту щодо оцінки реального стану справ в суспільно важливих сферах життя, насамперед у системі охорони здоров’я України та оптимальних шляхів створення сучасної інфраструктури надання медичних послуг, реалізації Україною власних інтересів, створення дієвих механізмів по його своєчасному доведенню до урядових, наукових, громадських організацій зворотнього зв’язку.

Основними напрямами діяльності ЦЕЗ є підготовка висококваліфікованих аналітиків, розробка і впровадження етичних і соціально-культурних стандартів, створення науково-дослідних навчальних закладів та інформаційних центрів, проведення соціологічних опитувань, консультацій, семінарів, тренінгів, пресконференцій.


Автономна Адвокатура (А=А) – метою діяльності є здійснення захисту прав, свобод, суспільних інтересів у спілці кликаних автономних адвокатів і провокаторів, що кличуть по допомогу, захист, представництво, інформування. Скороченим позначенням Автономної Адвокатури є A=A, закон ідентичності.

Девіз автономної адвокатури “Ad voco pro sui iuris”, що у перекладі з латини означає “для заклику за власне право”. Провокатор (латиною pro voco – за заклик) – той, хто потребує допомоги, захисту, представництва, інформування. Автономний адвокат (латиною ad voco – для заклику) є самостійною та досвідченою людиною, покликаною і спроможною надати необхідну допомогу провокатору.

Автономна Адвокатура створила власну правову систему для захисту прав і свобод людини в усіх правових системах, а також відроджує в сучасних умовах давньоримське право Provocatio ad populum (звернення до народу), як свободу слова, щоб вимагати справедливості, та свободу об’єднань для утвердження справедливих законів та чесних правових відносин відповідно до загальнолюдських традицій прямої демократії, яку практикували на римських коміціях, на київському віче, завжди і скрізь, де народи творять суспільний договір.

Випущено книгу “Автономна Адвокатура: організаційно-правові засади”, реалізуються правозахисні проекти “Демонополізація адвокатури”, “Економне правосуддя”, “Подолання необґрунтованої відмови”, “Свобода переконань”, “Права роботів, “Pro bono publico”.


Правдошукач – всеукраїнська незалежна газета, яка випускається з 2008 року один раз на місяць (випущено більш ніж сто номерів), знаходить і захищає правду з добрим гумором, друкує листи читачів.

Доступна для передплати на всіх поштових відділеннях України за передплатним індексом 49608.

Видання орієнтується на філософію прагматизму та креативного ідеалізму, сумлінно виконує місію в усьому докопатися до суті та прагне створити самостійний інформаційний простір творчих та критично мислячих людей, читачів і авторів, які цінують індивідуальність та відкритий розум, нікого і ніщо не вважають істиною в останній інстанції, не бояться і не лінуються думати та бути відвертими, читають складні тексти, щоб дізнатися щось нове і замислитись, виносять на розгляд публіки свою правду життя, натхненну творчість та продуманий конструктив.

На сторінках газети доступна публіцистика, проза, поезія, сатира, журналістські розслідування, судові репортажі, обговорення важливих політичних, соціальних, економічних, культурних явищ і процесів, законодавчих ініціатив, наукових досліджень, матеріали щодо захисту прав людини і вільного підприємництва, критичний погляд на авторитети та можновладців, факти про приватні, національні та міжнародні інституції, їх чиновників і функціонерів, експертів, громадських діячів, силовиків.


Екопростір  – це інформаційний майданчик, де зібрані новини про різноманітні процеси в екологічній політиці України – від проектів законів до конкретних рішень. Ми інформуємо про ключові події, висвітлюємо хід реформ та євроінтеграції у сфері захисту довкілля, аналізуємо рішення та законодавство.
 .
На Екопросторі інформацію для себе знайде активіст, експерт, бізнесмен чи політик. Наша мета – надати інформацію вчасно та доступно.
На сайті публікується інформація про політичні рішення виконавчої влади та законодавців, новини у сфері енергетики, клімату, живої природи, життєвого циклу продукції (відходи, маркування, соціальна відповідальність виробника), управління природними ресурсами (надра, ліси, вода тощо).
Крім цього, на сайті доступні актуальні вакансії, можливості для екологів та анонси найближчих заходів.
 .
Екопростір – твоє місце в екополітиці!

Громадська організація “Захист і розвиток” діє на засадах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, вільного вибору території діяльності, гуманності, гласності, спільності інтересів і рівності прав її членів, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

.
Метою діяльності ГО “Захист і розвиток” є: захист законних соціальних, правових, економічних, творчих, вікових, екологічних, національно-культурних, спортивних та інших прав та інтересів громадян; захист національних інтересів України; захист і реабілітація громадян, які були незаконно засуджені; захист прав засуджених громадян і взятих під варту; захист громадян від незаконних дій органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури, судів та інших правоохоронних і виконавчих органів; захист прав громадян та організацій від незаконних дій банків, кредитних та інших фінансових установ; захист інтересів і прав національного товаровиробника; допомога засудженим і колишнім засудженим в їх соціалізації, адаптації в суспільстві; сприяння охороні громадського порядку та державних кордонів України; захист прав учасників бойових дій і військовослужбовців; сприяння правоохоронним органам України в боротьбі з корупцією, шахрайством та інші напрями, визначені Статутом організації.

Громадська організація “Товариство Свідомих Громадян” вирішує як проблеми вимушених переселенців із зони проведення АТО, так і окремі проблеми країни в цілому.

Метою ГО є захист прав і свободи громадян, вирішення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, творчих, наукових, екологічних, підприємницьких, майнових та інших інтересів громадян України, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, а також місцевих громад.

Основні напрями діяльності ГО стосуються захисту прав людини в тяжких економічних умовах сучасної України; сприяння всебічному розвитку місцевих громад; участі у дослідженнях і вивченні актуальних проблем місцевих громад, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій населення в умовах сучасного суспільства; сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб та інших громадян України, які знаходяться в кризовому стані та потребують всебічної допомоги; сприяння якісному наданню послуг для внутрішньо переміщених осіб та інших громадян України та місцевих громад, зокрема у наданні житла та його будівництві; організації та сприяння проведенню культмасових, спортивних, оздоровчих, туристичних, освітніх та інших заходів, у тому числі конференцій, круглих столів, форумів, семінарів, симпозіумів, тренінгів, консультацій, майстер-класів тощо згідно чинного законодавства. ГО також виконує інші завдання відповідно до мети і напрямів діяльності ГО та чинного законодавства України.


Антисекта – некомерційна громадська організація, діяльність якої спрямована на боротьбу із сектами і деструктивними культами, які шляхом введення громадян в оману нав’язують їм свої вірування і псевдорелігійні ідеї.
Основною метою організації є поширення достовірної інформації про секти і неокульти, а також надання консультаційної допомоги у вирішенні проблем, пов’язаних із сектами.
Антисекта об’єднує людей, які постраждали від дій сектантів і веде цілеспрямовану боротьбу з діяльністю подібних організацій. Призначення організації полягає в тому, щоб надати людям якомога більше правдивої інформації. Антисекта виступає за свободу вибору людини в усіх сферах, в тому числі і в релігійній.

Permanent link to this article: https://el-research.center/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d1%96-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8/