Директор

Кременовська

Ірина Володимирівна

кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник

 

Народилася 25 листопада 1979 р. у м. Донецьку.

У 2002 р. з відзнакою з закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю «менеджмент організацій».

У 2006 р. з відзнакою закінчила Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство».

2002 – 2006 рр. – служила в органах Державної кримінально-виконавчої служби України, де працювала на посадах інженера відділу працевикористання спецконтингенту та виробництва управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Донецькій області та старшого інспектора Петровського районного сектору кримінально-виконавчої інспекції.

2006 – 2012 рр. – працювала в Донецькому юридичному інституті МВС України на посадах старшого інспектора відділу організації наукової роботи та старшого викладача кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності.

З 2006 р. до 2010 р. навчалася в аспірантурі Донецького юридичного інституту МВС України (заочна форма навчання), яку закінчила достроково у зв’язку з успішним захистом дисертаційного дослідження.

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Правові та організаційні засади діяльності суб’єктів виконавчої влади у сфері забезпечення національної безпеки України». Присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (рішення президії Вищої атестаціййної комісії України від 26 травня 2010 р., протокол № 86-06/4, диплом ДК 059291).

2014 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право (рішення Атестаційної колегії від 03 квітня 2014 р., атестат АС 001146).

2012 – 2016 рр. – робота в Інституті економіко-правових досліджень НАН України на посадах старшого наукового співробітника і вченого секретаря.

Є автором понад 100 наукових праць, у тому числі навчальних посібників, монографій, наукових статей, а також публікацій у ЗМІ та Інтернет-виданнях.

Permanent link to this article: https://el-research.center/%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80/