Відділ правового забезпечення економічної безпеки

Відділ правового забезпечення економічної безпеки було утворено 19 січня 2017 р. для виконання завдань проектного менеджменту, включаючи передпроектний комплексний аналіз фінансового стану підприємств, підготовки і перевірки вихідних даних для фінансового моделювання, а також виконання інших функцій:

 • контроль виконання фінансового плану, юридична та консультаційна практика реструктуризації прострочених кредитних зобов’язань;
 • правове супроводження стягнення простроченої заборгованості;
 • планування процедур ризик-менеджменту для проектів, що подаються на отримання фінансування;
 • організація і проведення інформаційно-аналітичної роботи.

Відділом напрацьовано практику розв’язання складних питань застосування банківського, фінансового, податкового законодавства і вирішення нетривіальних завдань у галузі фінансів.

Завідувач відділу

Тимофеєв Євген Іванович

 

Народився 01 січня 1972 р. у м. Хрустальному (колишній Красний Луч) Луганської області.

1996 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальностями: факультет електронної техніки – електронні прилади та пристрої, кваліфікація – інженер електронної техніки; спеціальний факультет перепідготовки – економіка підприємства, кваліфікація – економіст.

2002 р. закінчив аспірантуру НТУУ «КПІ» за спеціальностями: «Економічна теорія» та «Економіка підприємства і організація виробництва».

Розпочав свій трудовий шлях у 1995 р. в АКБ “Надра”, де працював на посадах провідного економіста і головного економіста управління цінних паперів.

Впродовж наступних років роботи він здобув значний практичний досвід у сфері проведення торгових і комісійних операцій з цінними паперами, організації звітності по операціях з цінними паперами, аналізу емітентів, випуску ощадних сертифікатів та облігацій банку.

Досвід роботи у банківській сфері збагатив фахові знання та навички з таких напрямів, як організація роботи в банку з нестандартними активами, управління нестандартним кредитним портфелем, реструктуризація нестандартних боргів, моніторинг кредитного портфеля банку, управління майном, активами і компаніями, управління нестандартними кредитними операціями з підвищеним ризиком; антикризове управління підприємствами, що мають заборгованість перед банком, організація претензійно-позовної роботи, взаємодія з правоохоронними органами України.

Додаткова освіта:

 • Фахівець з інформаційно-аналітичної роботи, 1998-2001 р.;
 • Брокер Української фондової біржі, 1999 р.;
 • Сертифікат аудитора України з присвоєнням кваліфікації аудитора з правом проведення аудиту підприємств і господарських товариств, за винятком банків, 2005 р.;
 • Фахівець з питань торгівлі цінними паперами, 2006 р.;
 • Фахівець з питань управління активами, 2006 р.;
 • Фахівець з питань депозитарної діяльності, 2006 р.;
 • Свідоцтво арбітражного керуючого, 2006 р.;
 • Сертифікат НБУ на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, 2006-2011 рр.

Впродовж 1997 – 2005 рр. працював в АКБ “Надра” на посадах начальника відділу по роботі з державними і муніципальними цінними паперами, заступника начальника управління АКБ “Надра”, начальника відділу персонального менеджменту (VIP – банку), начальника управління ВАТ КБ “Надра” та начальника управління ТОВ ФК “Паретто” (структурний підрозділ акціонерів ВАТ КБ “Надра”).

2006 – 2008 рр. – експерт Національного банку України, голова ліквідаційної комісії ТОВ “Київський універсальний банк”. Було стягнуто все заставне майно позичальників-юридичних осіб, погашені всі кредити у позичальників-фізичних осіб, а також погашено всю заборгованість перед кредіторамі-фізичними особами.

2008 р. – експерт Національного банку України, голова ліквідаційної комісії банку ВАТ “Європейський банк реконструкції та заощаджень”.

2008 р. – CFO (Фінансовий директор) «T&TApS», Королівство Данія.

Від 2000 р. до теперішнього часу Тимофеєв Є.І. займається організацією і проведенням інформаційно-аналітичної роботи, приватною юридичною та консультаційною практикою, спеціалізується на розв’язанні нетривіальних завдань у галузі права та фінансів.

Тимофеєв Є.І. є головою Громадської організації «Захист і Розвиток» і журналістом вітчизняного загальнодержавного бюлетеня «ГОВОРИ!». Вільний час присвячує правозахисній діяльності, проводить ексклюзивні авторські курси лекцій і семінарів. Здійснює самостійні дослідження у галузі кримінального і кримінально-виконавчого права, а також захисту прав людини. Бере активну участь у створенні та проведенні правової наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів.

Е-mail: 0503312130@ukr.net

Permanent link to this article: https://el-research.center/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be/