Print this Сторінка

Тематика досліджень

Permanent link to this article: http://el-research.center/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8c/

Інформаційно-психологічна безпека особистості

УДК 340.12 (007.316.42)(477) Закон України «Про основи національної безпеки України» у ст. 7 відносить намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації до загроз національним інтересам в інформаційній сфері. Однак при цьому законодавцем досі не напрацьовано дієвих правових механізмів для подальшої реалізації заходів щодо протидії таким проявам. Всі зміни, що відбуваються …

View page »

Тоталітарні організації та деструктивні культи: правові засади протидії

УДК [343.3/.7:291.6](477) Чинний Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», який було ухвалено 1991 р., не містить положень, які стосуються деструктивних чинників у діяльності тих чи інших культів або організацій, ним не встановлено і жодних обмежень щодо форм і методів впливу на поведінку їх адептів (учасників, послідовників). Порівняно із законами інших країн, де забезпечення безпеки …

View page »

Альтернативні варіанти виробництва енергії та поводження з відходами

УДК 346:338.246.88 Значну частину земель в Україні зайнято під сміттєві полігони, більшість з яких натепер майже повністю вичерпали свою технологічну потужність. Щорічні обсяги збирання відходів становлять від 45 до 60 млн. куб. м, або 12 – 13 млн тон. Полігони (звалища) постійно поповнюються новими відходами: тільки протягом минулого 2015 р. було вивезено для подальшого зберігання …

View page »

Правове регулювання виконання рішень господарського суду

УДК 346.12 У системі господарсько-процесуального права України одне з провідних місць належить інституту виконання рішень господарського суду. Унікальність цього інституту обумовлено тим, що він перебуває на умовному одночасному перетині одразу декількох галузей права – адміністративного, банківського, цивільного та господарського, норми яких свого часу було ухвалено за різних науково-практичних концепцій. При цьому залишається нерозв’язаним завдання зі …

View page »

Тарифне регулювання у сфері альтернативної енергетики

УДК 346.544:620.91 Дослідження присвячено досягненню розширеного бачення специфіки використання альтернативних джерел електричної енергії та запровадження «зелених» тарифів. Показано негативні економічні наслідки та причини виникнення дисбалансу на енергоринку України. На підставі аналізу нормативно-правової бази у сфері електроенергетики та особливостей технологічного процесу виробництва енергії з альтернативних джерел обґрунтовано недоцільність збільшення частки таких виробників у загальній структурі енергоринку. …

View page »