Print this Сторінка

Відділ правового забезпечення економічної безпеки

Відділ правового забезпечення економічної безпеки було утворено 19 січня 2017 р. для виконання завдань проектного менеджменту, включаючи передпроектний комплексний аналіз фінансового стану підприємств, підготовки і перевірки вихідних даних для фінансового моделювання, а також виконання інших функцій:

 • контроль виконання фінансового плану, юридична та консультаційна практика реструктуризації прострочених кредитних зобов’язань;
 • правове супроводження стягнення простроченої заборгованості;
 • планування процедур ризик-менеджменту для проектів, що подаються на отримання фінансування;
 • організація і проведення інформаційно-аналітичної роботи.

Відділом напрацьовано практику розв’язання складних питань застосування банківського, фінансового, податкового законодавства і вирішення нетривіальних завдань у галузі фінансів.

Завідувач відділу

Тимофеєв Євген Іванович

 

Народився 01 січня 1972 р. у м. Хрустальному (колишній Красний Луч) Луганської області.

1996 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальностями: факультет електронної техніки – електронні прилади та пристрої, кваліфікація – інженер електронної техніки; спеціальний факультет перепідготовки – економіка підприємства, кваліфікація – економіст.

2002 р. закінчив аспірантуру НТУУ «КПІ» за спеціальностями: «Економічна теорія» та «Економіка підприємства і організація виробництва».

Розпочав свій трудовий шлях у 1995 р. в АКБ “Надра”, де працював на посадах провідного економіста і головного економіста управління цінних паперів.

Впродовж наступних років роботи він здобув значний практичний досвід у сфері проведення торгових і комісійних операцій з цінними паперами, організації звітності по операціях з цінними паперами, аналізу емітентів, випуску ощадних сертифікатів та облігацій банку.

Досвід роботи у банківській сфері збагатив фахові знання та навички з таких напрямів, як організація роботи в банку з нестандартними активами, управління нестандартним кредитним портфелем, реструктуризація нестандартних боргів, моніторинг кредитного портфеля банку, управління майном, активами і компаніями, управління нестандартними кредитними операціями з підвищеним ризиком; антикризове управління підприємствами, що мають заборгованість перед банком, організація претензійно-позовної роботи, взаємодія з правоохоронними органами України.

Додаткова освіта:

 • Фахівець з інформаційно-аналітичної роботи, 1998-2001 р.;
 • Брокер Української фондової біржі, 1999 р.;
 • Сертифікат аудитора України з присвоєнням кваліфікації аудитора з правом проведення аудиту підприємств і господарських товариств, за винятком банків, 2005 р.;
 • Фахівець з питань торгівлі цінними паперами, 2006 р.;
 • Фахівець з питань управління активами, 2006 р.;
 • Фахівець з питань депозитарної діяльності, 2006 р.;
 • Свідоцтво арбітражного керуючого, 2006 р.;
 • Сертифікат НБУ на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, 2006-2011 рр.

Впродовж 1997 – 2005 рр. працював в АКБ “Надра” на посадах начальника відділу по роботі з державними і муніципальними цінними паперами, заступника начальника управління АКБ “Надра”, начальника відділу персонального менеджменту (VIP – банку), начальника управління ВАТ КБ “Надра” та начальника управління ТОВ ФК “Паретто” (структурний підрозділ акціонерів ВАТ КБ “Надра”).

2006 – 2008 рр. – експерт Національного банку України, голова ліквідаційної комісії ТОВ “Київський універсальний банк”. Було стягнуто все заставне майно позичальників-юридичних осіб, погашені всі кредити у позичальників-фізичних осіб, а також погашено всю заборгованість перед кредіторамі-фізичними особами.

2008 р. – експерт Національного банку України, голова ліквідаційної комісії банку ВАТ “Європейський банк реконструкції та заощаджень”.

2008 р. – CFO (Фінансовий директор) «T&TApS», Королівство Данія.

Від 2000 р. до теперішнього часу Тимофеєв Є.І. займається організацією і проведенням інформаційно-аналітичної роботи, приватною юридичною та консультаційною практикою, спеціалізується на розв’язанні нетривіальних завдань у галузі права та фінансів.

Тимофеєв Є.І. є головою Громадської організації «Захист і Розвиток» і журналістом вітчизняного загальнодержавного бюлетеня «ГОВОРИ!». Вільний час присвячує правозахисній діяльності, проводить ексклюзивні авторські курси лекцій і семінарів. Здійснює самостійні дослідження у галузі кримінального і кримінально-виконавчого права, а також захисту прав людини. Бере активну участь у створенні та проведенні правової наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів.

Е-mail: 0503312130@ukr.net

Permanent link to this article: http://el-research.center/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be/